موشکاف ۴شهریور۱۴۰۱ ـ در سالگرد یک سالگی دولت خبیثی قده و قوده و شکمبه زور می‌زنن خبیثی رو حلواحلوا کنن

در سالگرد یک سالگی دولت خبیثی قده و قوده و شکمبه زور می‌زنن خبیثی رو حلواحلوا کنن ـ موشکاف ۴شهریور۱۴۰۱
دولت رئیسی جلاد هنوز یکسالگی خود را پشت سر نگذاشته، اما تقریباً در هیچ تجمع اعتراضی که این روزها در شهرهای سراسر کشور صورت می‌گیرد، نیست که در آن فریاد «مرگ بر رئیسی» یا «مرگ بر این دولت مردم‌فریب» و امثالهم، به‌آسمان نرسد.

آخوند رئیسی نه فقط در کانون خشم و انزجار و اعتراض مردم به‌جان آمده، قرار دارد، بلکه از درون رژیم نیز به‌طور فزاینده‌یی مورد حمله و اعتراض قرار دارد. حملات به‌رئیسی، نه تنها از سوی باند مغلوب و رسانه‌های وابسته به‌آنها، بلکه به‌طور فزاینده‌یی از جانب هم‌باندیها و کسانی که تا دیروز از حامیان سینه‌چاک رئیسی محسوب می‌شدند نیز صورت می‌گیرد.

مطالب مرتبط
موشکاف ۲شهریور۱۴۰۱ ـ ببینید نوه دجال به بهانه خوندن فرمان حضرت علی به مالک اشتر چه حالی از خبیثی و عظما می گیره
معنی سیبل شدن رئیسی
لطفا به اشتراک بگذارید: