طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ دزدی از خانه آقاجون اینا

آقاجون اینا ـ دزدی از خانه آقاجون اینا ـ طنز عروسکی
خامنه‌ای ـ ۱۹بهمن ۱۳۹۶

فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها است

از بین بردنش آسان نیست. فساد این‌جوری است

این اژدهای افسانه‌ای در کدام ساختار حکومتی پنهان شده؟

خامنه‌ای ـ‌۷تیر ۱۴۰۱:

چه در قوه‌ٔ قضاییه، چه در قوه‌ٔ مجریه یا جاهای دیگر ــ بعضی از ساختارها هست که به‌طور طبیعی فساد ایجاد می‌کند

خامنه‌ای به امام جمعه‌هایش هم هشدار داد که؛

خامنه‌ای ـ ۵مرداد ۱۴۰۱:

وقتی شما فعالیت اقتصادی می‌کنید و دکّان درست می‌کنید و چه می‌کنید و چه می‌کنید، مردم می‌گویند «خب اینها که دارند...

مطالب مرتبط
طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ ترانه گیلکی آها بگو
ریشه فساد و دزدی در فولاد مبارکه کجاست؟
لطفا به اشتراک بگذارید: