در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ جمعیت دارای فقر مطلق ایران سه برابر شده!

با استناد به داده‌های بانک جهانی ـ در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ جمعیت دارای فقر مطلق در ایران سه برابر شده! ـ ۲۱شهریور۱۴۰۱
به فقر تولیدگر لشکر کودکان کار نگاه کنید؛ به فقر تولیدگر صف طولانی اندام‌فروش‌ها نگاه کنید؛ به فقر سری به سری کشاندن جوانان به اعتیاد نگاه کنید؛ به فقر تولیدگر بی‌نوایان تن‌فروش نگاه کنید؛ به فقر هل دادن مردم از شهرها به زاغه‌نشینی‌ها نگاه کنید؛ به فقر تسمه‌کش از گردهٔ کارگران و مزد بگیران نگاه کنید؛ به فقر بی‌رحمی که فرشته‌های ۷ و ۸ و ۹ساله را زباله‌گرد محله‌ها و گل‌فروش خیابان‌ها کرده است نگاه کنید؛ به اخبار جگرسوز خودکشی‌های ناشی از فقر در ایران آخوندزده نگاه کنید؛ آخرین‌اش خودکشی ۸ کارگر زحمتکش با به آتش کشیدن خود‌شان در اعتراض به استثمار خامنه‌ای و قسم‌خوردگان با دستار و بی‌دستار به ولایت فقیه بود.

این‌ها آثار «قدرت فقر» و ابزار کنترلیِ آن در دستان کارگزاران و نگاه‌دارندگان حاکمیت ضدبشر ولایت فقیه هستند. این‌ها نمودارهای گویای شکاف عمیق طبقاتی و بی‌نظیر در تاریخ اجتماعی ایران هستند. این‌ها به‌طور قانونمند «قدرت» برهم‌زنندهٔ ثبات تعادل‌قوا بین حاکمیت تمامیت‌خواه سیاسی و عقیدتی با یک جامعهٔ مسلح شده به قدرت برآمده از شکاف عمیق طبقاتی هستند. این شکاف هر چه بیشتر می‌شود، نیروی فقر به قدرت خشم و خلاصی و رهایی از مهلکهٔ فقر می‌گراید. از این رو «قدرت فقر» اکنون به‌مثابه اهرم سوپاپ مانع انفجار، در دست اتاق فکر نظام ملایان است. اتاق فکری که رخصت یک لحظه برداشتن فشار از روی اهرم سوپاپ انفجار را برای خود باقی نگذاشته است. آنچه در تقدیر ناگزیر چنین معادله‌یی است، انفجار است، انفجار است، انفجار
مطالب مرتبط
اقامت فرزند معاون امور زنان رئیسی در کانادا جنجال بپا کرد!
قدرت فقر
لطفا به اشتراک بگذارید: