پیک شادی کامل ۲۴شهریور۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۲۴شهریور۱۴۰۱
کسی اینک به فکر اربعین است

که خود بدتر از آن شمر لعین است

همه ساله در این ایام عظما

تمام فکر و ذکرش اربعین است

نگه کن «روزگاران غریبی است»

یزید حالا عزادار حسین است

کنون این قاتل خون‌ریز جلاد

برایش اربعین واجب‌ترین است

کند کشتار یاران حسین را

ولی خدمتگزار زائرین است

بساط و کارناوال اربعین‌ش

نه از بهر ثواب و شرع و دین است

نه از عشق و ارادت بر حسین است

نه در راه خدا و مسلمین است

فقط از فرط استیصال باشد

که دنبال بساطی اینچنین است


هزاران میلیارد از جیب ملت

بهای ریخت‌وپاش این لعین استتو گویی کشوری با نام ایران

رفاه مردمانش بهترین است

اگر کمبود و نقصی مانده بر جای

فقط این کارناوال اربعین است

نه آب و نان ملت مشکلی هست

نه کشت و زرع وضعش بدترین است

نه بحران و کساد اقتصاد است

نه بیکاری مقامش اولین است

نه در دارو و درمان مشکلی هست

نه بیماری و ویروس در کمین است


سراسر مملکت هم‌چون گلستان

بهشت بی‌رقیبی در زمین است

اگر آل یزیدیِ ولایت

به‌دنبال بقا با نام دین است

بداند کارناوال دین‌فروشی

فزونی بخش قهر و خشم‌وکین است

گریزش نیست از روزی که ملت

جوابش یک قیام آتشین است
مطالب مرتبط
پیک شادی کامل ۱۷شهریور۱۴۰۱ ـ طنز
کارناوال اربعین!
لطفا به اشتراک بگذارید: