فرمانده کل نیروی انتظامی گفت: مسیر پلیس همان مسیر حاج قاسم سلیمانی است

مسیر پلیس همان مسیر حاج قاسم سلیمانی است ـ فرمانده کل نیروی انتظامی گفت ـ ۶مهر۱۴۰۱
در کف خیابان شاهد شکل‌گیری هزاران کانون شورشی هستیم. آنها در پیوند ارگانیک با هم در حال جنگ و گریز با نیروهای روحیه‌باختهٔ دیکتاتور هستند. در این جنگ‌و‌گریزها، قوای سرکوبگر هستند که تجزیه و فرسوده می‌شوند، وامی‌روند، و تک با تک یا چند نفره در محاصره قرار می‌گیرند. ماشین‌ها و موتورها و ادوات سرکوب آنها به‌دست جمعیت می‌افتد و به آتش کشیده می‌شود.

جوانان شورشی فراگرفته‌اند که از پردهٔ تاریکی برای تظاهرات شبانه و جنگ‌ و گریز با مأموران حکومتی استفاده کنند. می‌دانند که اگر شهرها را با موانع موجود سنگربندی کنند، تحرک سوارهٔ آنها را محدود خواهند کرد.

به‌آتش کشیدن بنرهای بزرگ از خامنه‌ای و سلیمانی و نیز پایین کشیدن عکس‌های آنان یکی از پراتیک‌هایی است که در قیام شهرها به‌وفور به آن اقدام می‌شود. این اقدام معادل پایین کشیدن مجسمه‌های شاه در ۲۱ و ۲۲بهمن ۵۷ است و در پیش چشمان ترس‌خوردهٔ نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی‌ها اتفاق می‌افتد و به آنها می‌نمایاند که این حکومت رفتنی‌ست و نباید به آن بیاویزند.

این روحیهٔ تهاجمی محصول انباشته‌شدن بسا کمیت‌های انبوه طی فعالیت‌های چند سالهٔ کانون‌های شورشی در داخل ایران است. آری، استراتژی کانون‌های شورشی اینک در شهرهای قیامی رژه می‌رود.

رسیدن به این فرایند مهم، یک نقطهٔ عطف در قیام شهریور ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. با تکیه بر آن باید گام‌های بعدی را به جلو برداشت.
مسیر پلیس همان مسیر قاسم سلیمانی است
مطالب مرتبط
قیام تا سرنگونی : قیام از ۱۰ روز گذشت
شهرهای قیامی و تکثیر رسم کانون‌های شورشی
لطفا به اشتراک بگذارید: