ایران شعله‌ور: بار دیگر زنان پیشتاز تغییرات دگرگون کننده هستند

بار دیگر زنان پیشتاز تغییرات دگرگون کننده هستند ـ ایران شعله‌ور ـ ۷مهر۱۴۰۱

این قیام حاصل یک مقاومت ۴۳ساله است. مقاومتی که در آن زنان که تحت شدیدترین فشارهای سیاسی و اجتماعی و سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، در برابر یک آپارتاید جنسی توسط رژیم وحشی زن‌ستیز قد علم کردند و جنگیدند. نیروی محرک در این قیام؛ جوانان شورشی، دختران و پسران بی‌باک و بیم، گرسنگان، کارگران، معلمان و سایر اقشار جامعه و در کانون آن «زنان» می‌باشند.

زنان و نیروهای جوان و شورشی دههٔ۸۰ وجه غالب نیروهای رزمنده صحنه را تشکیل می‌دهند.

نیویورک تایمز ۲۶سپتامبر۲۰۲۲، در مطلبی با عنوان «در تظاهرات‌های ضدحکومتی زنان نقش کانونی دارند» نوشت:

«قبلاً هم زنان ایرانی در اعتراضات علیه نهاد آخوندی شرکت داشته‌اند اما هیچگاه نبوده که در آن واحد جرقه، رهبران و سربازان آن باشند. بیش از دو دوجین تابه‌حال دستگیر شده‌اند و چندین معترض زن کشته شده‌اند، اما با انفجار اعتراضات، بحث فرای حجاب و سراغ خود سیستم رفته است، مینو گفت، ”من مذهبی هستم اما از دست دجالیت و دروغهای این رژیم که رفتارش با ما مردم عادی مثل آشغال است به ستوه آمده‌ام».


مطالب مرتبط
فرمانده کل نیروی انتظامی گفت: مسیر پلیس همان مسیر حاج قاسم سلیمانی است
ایران در آتش قیامی خاموش ناپذیر
لطفا به اشتراک بگذارید: