قیام تا سرنگونی: اینبار سرکوب جواب نداشت

اینبار سرکوب جواب نداشت ـ قیام تا سرنگونی ـ ۱۲مهر۱۴۰۱
در هجدهمین روز قیام سراسری، و به‌دنبال رویارویی قهرمانانه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با دشمن دانشگاه و آزادی، از صبح امروز دهها دانشگاه در تهران و شهرهای سراسر ایران در حمایت از دانشگاه صنعتی شریف و در پیوند با قیام سراسری مردم ایران با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» بپا خاستند. دانشگاههای تهران، علم و صنعت، دانشگاه ملی، تربیت مدرس تهران، خواجه نصیر تهران، امیرکبیر، دانشگاه آزاد تهران، فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد مشهد، صنعتی سجاد مشهد، دانشگاه ارومیه، دانشگاه قم، دانشگاه اردبیل، دانشگاه پارس آباد اردبیل، دانشگاه سمنان، دانشگاه اصفهان، صنعتی اصفهان، دانشگاه نجف آباد اصفهان، دانشگاه کردستان، رازی کرمانشاه، دامپزشکی کرمانشاه، دانشگاه منابع طبیعی، دانشگاه بیرجند،، دانشگاه آزاد خوراسگان، و علوم پزشکی سنندج از این شمارند.
یک هم‌وطن از نجف آباد: ۱۱مهر ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد نجف آباد

خامنه‌ای – ۵مهر ۱۴۰۰: جوانان عزیز و دانشجویان عزیز که به‌معنای واقعی کلمه میوه‌ٔ دل ملّت و امید آینده‌ٔ این کشورید

گزارش یک هم‌وطن: لباسش را کشیدن سرش لباسش را کشیدن سرش جوان مردم را دارند می‌برند

شلیک پاسدار به جوان گزارشگر در خودرو

رئیسی – ۶مهر ۱۴۰۱: مقام معظم رهبری نکته‌ای را فرمودند در ارتباط با کرسیهای آزاد اندیشی و نظریه‌پردازی در دانشگاه‌ها در محافل علمی

گزارش یک هم‌وطن ـ ۱۱مهر ۱۴۰۱: ساعت یک و بیست دو دقیقه شب خیابان آزادی هم‌چنان واسه حمایت دانشگاه مردم توی خیابانند با این‌که همه خیابان‌ها را بسته‌اند ولی ما هم‌چنان داریم ادامه می‌دهیم

خامنه‌ای: امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار

شعار دانشجویان: حسین حسین کجایی یزید شده سپاهی


مطالب مرتبط
رئیس حوزه علمیه گفت: فردا سراغ عبا و عمامه ما خواهند آمد
واکنش دانشجویان در قبال سرکوب خامنه‌ای چیست؟
لطفا به اشتراک بگذارید: