رسالت: دعوا برسر ایران است؛..بر سر آزادی و اعاده حق حاکمیت مردم!

دعوا برسر ایران است؛..بر سر آزادی و اعاده حق حاکمیت مردم! ـ رسالت
جامعه شناس حکومتی در تلویزیون شبکه۴ رژیم، تلویحاً به پایان عمر نظام آخوندی اعتراف کرد و انباشته شدن نارضایتی‌ها را به مثابه «کبریت به بشکه باروت» توصیف کرد که اکنون در کسوت قیامهای بنیان کن، سراسر کشور را درنوردیده است.

بهاره آروین جامعه‌شناس حکومتی روز ۹مهر در تلویزیون حکومتی گف:،... آقا وضعیت این جامعه وضعیتی انقلابی است مردم جوانان گریزان هستند اعتراضات دانشجویان به حکومت است...
چی شد که ما الآن اینجا هستیم؟ این دولت اصلاح‌طلب می‌آید اصول‌گرا می‌آید این میره اون می‌آد، باز هم مردم برای انگار که خریدن اون خدماتی که باید محترمانه بدون دردسرهای ضروری یعنی دولت وقتی میگه مفهوم دولت ضعیف میشه یعنی این!
... شما ببین صبح می‌روی اداره می‌روی بانک مثلا می‌روی پاسگاه موبایلت را می‌زنند، بعد این وضع است. مثلا میگه آقا برو خب زدند زدند دیگه خانم چرا مثلا چقدر به شما می‌گویند گوشی ات دستت نگیر حرف نزن راه می‌روی، این‌همه ما کلیپ ساختیم دیگه همین کارها را می‌کنید، می‌گوید بردند دیگه چی کارش کنم، بعد می‌آیی بیرون گشت ارشاد میگه که خانم روسری ات را خانم مانتویت را، اونوقت شما فکر می‌کنید چه حسی می‌گیره طرف؟ از همان پاسگاه در آمده که موبایلش را زدند و دم درب بهش می‌گویند که شما این، اونوقت اون می‌دانید پر است لب‌پر می‌زند دیگه اینجوری است که سرریز میشه صبر مردم... اون کبریت به بشکه باروت است
اون جایی که دیگه به یک معنا طرف می‌زند زیر میز اون اونجایی است که شما آزادیهای اجتماعی هم مداخله می‌کنی مداخله نامؤثر است ناکارآمد مثل همه جای دیگه.
مطالب مرتبط
رسالت: حفظ محیط زیست تشریفاتی نیست؛…درختکاری و حفظ محیط زیست نظام از منظر خامنه‌ای!
جامعه‌شناس حکومتی: اینجوری است که سرریز میشه صبر مردم... اون کبریت به بشکه باروت است
لطفا به اشتراک بگذارید: