قیام تا آزادی: برو بچه‌های صنعتی شریف گل کاشتند!

برو بچه‌های صنعتی شریف گل کاشتند! ـ قیام تا آزادی ـ ۱۳مهر۱۴۰۱
نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی در وحشت از گسترش اعتراضات دانشجویان به محاصره دانشگاه صنعتی شریف پرداخته، با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای شماری از دانشجویان را مجروح و شمار زیادی را دستگیر کرده‌اند. اما دانشجویان با مقاومتی چشمگیر در برابر آنها ایستاده‌اند.

شامگاه امروز تعداد زیادی از مردم تهران به سمت دانشگاه شریف شتافته‌اند. مزدوران یگان ویژه و انتظامی و لباس‌شخصی اجازه نمی‌دهند جمعیتی که در بیرون دانشگاه جمع شده‌اند نزدیک شوند، اما جمعیت با فریاد «بی‌شرف بی‌شرف» و «دانشجو را آزاد کن» به یاری دانشجویان آمده‌اند. نیروهای سرکوبگر به سوی مردمی که برای کمک به دانشجویان جمع شده‌اند گاز اشک‌آور شلیک می‌کند.

خانم مریم رجوی طی فراخوانی از جوانان تهران خواست به کمک دانشجویان دانشگاه شریف بشتابند. آنها را تنها نگذارند و با همبستگی طرح رژیم را درهم بشکنند.

در همینحال، گزارشات از ادامه قیام در نقاط دیگر تهران از جمله در خیابان شریعتی حکایت دارد. جوانان با مأموران جنایتکار خامنه‌ای درگیر شده و در بزرگراه و متروی شریعتی شعار «مرگ بر دیکتاتور» می‌دهند. مأموران جنایت‌پیشه یگان ویژه و لباس شخصی‌ها با شلیک تفنگ ساچمه‌ای به مردم تلاش می‌کنند آنها را متفرق کنند. در منطقه تیموری مردم به خیابان ریخته‌اند. و با بستن خیابان به تظاهرات شبانه پرداخته‌اند. مردم و جوانان پرشور هم‌چنین در ولیعصر، بلوار پیروزی و بسیاری نقاط دیگر تهران با جنگ و گریز شعله قیام را فروزنده نگاه داشته‌اند.

در اصفهان مردم زینبیه و جوق‌آباد با روشن کردن آتش و بستن خیابان دست به تظاهرات زده‌اند، نیروهای سرکوبگر جرأت نزدیک شدن به منطقه را ندارند. در زاهدان و مناطق اطراف درگیری شدید بین مردم و نیروهای دشمن در جریان است.
مطالب مرتبط
قیام تا سرنگونی: اینبار سرکوب جواب نداشت
خیزش دانشجویان قهرمان دانشگاه شریف تهران و مقاومت آنها در برابر یورش دژخیمان خامنه‌ای
لطفا به اشتراک بگذارید: