قیام سراسری برای آزادی: دانش‌آموزان سنگ تمام گذاشتن!

دانش‌آموزان سنگ تمام گذاشتن! ـ قیام سراسری برای آزادی ـ ۱۵مهر۱۴۰۱
روز سه‌شنبه ۱۲مهر نوزدهمین روز قیام سراسری مردم ایران با استمرار اعتراضها و اعتصابات در تهران و شهرهای مختلف کشور به‌ویژه توسط دانشجویان و دانش‌آموزان همراه بود.

در شماری از مدارس تهران دانش‌آموزان با شعار «مرگ بر دیکتاتور» دست به تظاهرات زدند. دانش‌آموزان کرج با شعار «می‌کشم می‌کشم هر آن که خواهرم کشت»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «مرگ بر بسیجی» و دانش‌آموزان شیراز با شعار «امسال سال خونه سید علی سرنگونه»، «بی‌شرف بی‌شرف» و «بسیجی برو گمشو» دست به تظاهرات زدند.

دانش آموزان دختر در سقز با شعار «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» و «مرگ بر دیکتاتور» در خیابان دانشگاه تظاهرات کردند که تعدادی از آنان دستگیر شدند. در مریوان دانش‌آموزان به قیام سراسری پیوستند و در خیابانهای شهر تظاهرات کردند و مردم نیز با به صدا درآوردن بوق خودروهایشان با آنها ابراز همبستگی نمودند. در مشهد دختران دانش‌آموز با شعار «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه» دست به تظاهرات زدند.

معلمان دبیرستانها در شهرهای کردستان مانند سنندج و سقز برای آزادی همکاران دستگیر شده خود در محل دبیرستان دست به اعتصاب زدند.
دانشگاههای مختلف کشور نیز شاهد ادامه تظاهرات بود. دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران با شعار «ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» و دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با شعار «اگر با هم یکی نشیم یکی یکی تموم میشیم» و دانشجویان دانشگاه ملی با شعار «بسیجی دروغگو» تظاهرات کردند. دانشجویان دانشگاه امام رضای مشهد در ادامه اعتراضات خود، با دانشجویان دانشگاه شریف اعلام همبستگی نمودند.
مطالب مرتبط

فریاد دهه هشتادیها و دهه نودیها : حالا دیگه وقتشه، آخوند باید گم بشه!
بیست و یکمین روز قیام سراسری با حضور دانش‌آموزان + توئیت خانم مریم رجوی
لطفا به اشتراک بگذارید: