به این نگین اعتراض اسمش شده انقلاب

قیام سراسری برای آزادی ـ مردم کولاک کردن: به این نگین اعتراض اسمش شده انقلاب ـ ۱۸مهر۱۴۰۱
۲۵شهریور ۱۴۰۱، ایران‌زمین به مرحله‌یی تعیین‌کننده برای رقم زدن سرنوشت نوین خود پای نهاده است. در این ۲۳روز به بسیاری پرسش‌های انباشته شده در این چهار دهه پاسخ داده شده است.

جوهر همهٔ پرسش‌ها این بود که با دو ویژگیِ خاص نظام ولایت فقیه یعنی سرکوب‌گری هم‌جانبهٔ مذهبی ــ سیاسیِ داخلی و صدور ارتجاع و تروریسم خارجی چه باید کرد؟ پیوست متصل به این دو ویژگی، خصلت ضدبشریِ زن‌ستیزی است.

مبارزه با حاکمیتی با تکیه بر این سه عنصر حافظ نظام، هیچ الگو و راه‌حل کلاسیک را که در قرن گذشته و تاریخ معاصر ایران و جهان در مبارزه با دیکتاتوریها و امپراطوریها تجربه شده است، پیش پای پیشگامان و پیشتازان آزادیخواه و ضدارتجاع آخوندی نمی‌گذاشت. فی‌المثل تجارب و راه‌کارهای انقلاب‌هایی هم‌چون انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب بزرگ روسیه در پایان جنگ اول جهانی، انقلاب چین و انقلاب الجزایر نمی‌توانستند الگوی مبارزه با دیکتاتوری فقاهتی و راه‌کار سرنگونی آن باشند. بنابراین باید قانونمندی خاص این مسیر و راه‌کار تضمین موفقیت آن کشف می‌شد.

این دیگر اعتراض نیست بلکه یک انقلاب است

مطالب مرتبط
سرنگونی شاخ و دمب ندارد! ـ یه همت دیگه کار تمومه!
شکستن طلسم ترس؛ رویش خرمنهای خشم
لطفا به اشتراک بگذارید: