انقلاب برای یک جمهوری دموکراتیک: انقلاب به کیسه دزدان نخواهد ریخت!

انقلاب دیگر به کیسه دزدان نخواهد ریخت ـ انقلاب برای یک جمهوری دموکراتیک ـ ۲۲مهر۱۴۰۱
استمرار قیام و خیزش در آستانهٔ چهارمین هفتهٔ آن، پرده از لایه‌لایه پدیده‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در راستای نمودار کردن افق سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه برمی‌دارد. گویی هر پرده‌یی که کنار می‌رود، بذرافشانیِ ادبیات و گفتمان سرنگونی، دامنه‌های گسترده‌تری را در شهرهای ایران در بر می‌گیرد و با این گفتمان پیوند می‌زند.

مرور کوتاه در علت‌یابیِ گسترش ادبیات و گفتمان سرنگونی، ما را به نتایج قیام آبان ۱۳۹۸ می‌برد. این قیام، مْهر نهایی بر مهیا شدن «شرایط عینی» جامعهٔ ایران را تثبیت نمود. از آن پس هر اعتراض و قیامی که در بیرون حاکمیت تا شهریور و مهر ۱۴۰۱ صورت گرفت و هر تضاد و شکافی که درون حاکمیت گسترش یافت، افزودن مضاعف بر الزامات شرایط عینیِ سرنگونی بوده است.

مهیا بودن و بلوغ شرایط عینی، زمینهٔ لازم برای جرقه و انفجار اجتماعیِ منجر به قیام شهریور و مهر ۱۴۰۱ شد. این انفجار، از همان شروع و شیوعش با شعار و مطالبهٔ سرنگونی، طنین یافت و همه‌گیر شد.

آن پدیده‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که به آنها اشاره‌یی کلی شد، شامل بحرانهای لاعلاج اقتصادی، صنفی، اجتماعی و به‌طور خاص بحرانهای فرهنگی[مثل تغییر نسل‌ها و تفاوت ارزش‌هایشان، مسایل زنان، مهاجرت، فرار مغزها و...] سیاسی هستند. علت تأکید بر دو بحران فرهنگی و سیاسی، پیوند ناگزیر ارگانیک [اندام‌واره‌]شان با آزادی است؛ آن هم در جامعهٔ‌ی که وقتی آزادی و اختیار نیست، همه‌چیز و همهٔ پدیده‌ها سیاسی می‌شوند.
در پایان شهریور و آغاز مهر ۱۴۰۱ چنین ثقلی از بحرانهای تلنبار شده در جامعهٔ ایران ــ که شاخص شرایط عینیِ قیام و خیزش برای سرنگونی‌اند ــ با همبستگی تضادها و بحرانها منفجر شدند.

اکنون شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور» به شعارهای «ملی» بالغ تبدیل شده‌اند.

اکنون با هر ضربه‌یی که شهرهای قیامی بر پیکر طلسم اختناق وارد می‌کنند، انرژی‌های کلان در جهت بروز انقلاب بزرگ اجتماعی آزاد می‌شوند.


مطالب مرتبط
در طول تاریخ پلیس هیچگاه به این اندازه مورد لطف مردم نبوده!
ایران‌زمین؛ گفتمان سرنگونی
لطفا به اشتراک بگذارید: