۲۰مهر روز حافظ ـ واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند ـ ۲۰مهر روز حافظ ـ ۲۳مهر۱۴۰۱
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند
گوییا باور نمی دارند روز داوری کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند
یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان کاین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند
ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان می دهند آبی که دل ها را توانگر می کنند
حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می کنند
بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی کاندر آن جا طینت آدم مخمر می کنند
صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند
گاهی به حرف هایی که می زنید عمل نمی کنید و فقط حرف های شعارگونه برای دیگران زده و آن ها را پند می دهید در صورتی که خودتان به آن باور ندارید. دروغ و دورویی را کنار بگذارید که سرانجام آن رسوایی و بی آبرویی خواهد بود.حافظ در این شعر دین داران دروغین و ریا کاران را مورد انتقاد قرار داده که به سخنی که میزنند اعتقادی ندارند و فقط برای فریب دادن مردم جلوه سازی می‌کنند.


مطالب مرتبط
انقلاب برای یک جمهوری دموکراتیک: انقلاب به کیسه دزدان نخواهد ریخت!
حذف نام شاعر و عارف بزرگ ایران مولوی از کتاب درسی!
لطفا به اشتراک بگذارید: