بی‌سابقه در انقلابات جهان: دانش‌آموزان قهرمان دیکتاتوری را آچمز کردند!

دانش‌آموزان قهرمان دیکتاتوری را آچمز کردند! ـ بی‌سابقه در انقلابات جهان ـ ۲۶مهر۱۴۰۱
یک هم‌وطن از اصفهان: امروز جمعه ۱۵مهرماه اصفهان.

چرا مدرسه و دانشگاه به کابوس وحشت نظام تبدیل شده؟

آخوند در نمایش جمعه ساری ـ ۱۵مهر ۱۴۰۱:

به دانشجویان مؤمن نصیحت می‌کنم که مراقب شیطنتهای افراد دانشجو نماها باشند که مبادا فریب اینها را بخورند

راستی! چرا خامنه‌ای حساب دانشجویان و دانش‌آموزان را نکرده بود؟

تلویزیون حکومتی ـ ۱۴مهر ۱۴۰۱:

بعضی از اتفاقاتی که در دانشگاه الآن امسال در سال۱۴۰۱ افتاده در شروع سال تحصیلی را اساساً هیچوقت ندیدم

خامنه‌ای ـ ۱۱مهر ۱۴۰۱:

این اغتشاش برنامه‌ریزی داشت

پاسدار اشتری ـ ۱۳مهر ۱۴۰۱:

کلاسها شون را تعطیل نکنند احیاناً بیرون از مدارس نروند در تجمعات حضور پیدا نکنند

دانش‌آموزان و دانشجویان اراده کرده‌اند در کف خیابان درسهای جدیدی به خامنه‌ای بدهند

گزارش یک هم‌وطن از زنجان:

امروز ۱۶مهر ۱۴۰۱ زنجان میدان ارتش. ما واسه آزادی می‌جنگیم. بماند آزادی

روز شنبه شانزدهم مهر در بیست و سومین روز قیام سراسری، دانشجویان، دانش‌آموزان، زنان و جوانان در نقاط مختلف تهران و در شهرهای سراسر کشور با فریادهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، می‌کشم می‌کشم هر آن که خواهرم کشت بپا خاسته‌اند.

دانشجویان دانشگاه الزهرا در تهران همزمان با حضور رئیسی جلاد ۶۷ در این دانشگاه شعارهای «رئیسی برو گمشو»، «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه» و «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» سر دادند.
انشجویان کرج با شعار «آزادی آزادی»، «این‌همه سال جنایت مرگ بر این ولایت» و «اگر با هم یکی نشیم یکی یکی تموم می‌شیم» تظاهرات گسترده‌ای برپا کردند و جوانان با به آتش کشیدن سطلهای زباله راه را بر مأمورانی که به سمت مردم تیراندازی می‌کنند بسته‌اند.
دانش‌آموزان قهرمان دیکتاتوری را آچمز کردند
مطالب مرتبط
پاسدار سلامی: جهان در حال گذار از ساختار پوسیده به یک سازماندهی جدید
درس دانشجویان و دانش‌آموزان به خامنه‌ای چیست؟
لطفا به اشتراک بگذارید: