سازندگی: شورش و آتش ؛. جنایت اوین گواه شکست رژیم از قیام!

شورش و آتش ؛. جنایت اوین گواه شکست رژیم از قیام! ـ سازندگی
گزارشها و اظهارات شاهدان عینی آماده برای گواهی دادن در مراجع بین‌المللی: در حمله نیروی ویژه پاسداران ولایت (نوپو) در زندان اوین ۳۰ الی ۴۰نفر کشته شدند. آمار و اسامی و مشخصات در بهداری اوین ثبت شده است.

- کشته‌ها اغلب از بند ۷ هستند و در بند ۸ عمدتاً شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی، زدن تا حد مرگ و شلیک گاز اشک‌آور تا حد خفگی جریان داشت.

- قبل از حمله که کاملاً برنامه‌ریزی شده بود، به مهدی هاشمی پسر رفسنجانی گفتند از مرخصی به زندان برنگردد، اکبر طبری معاون قضاییه در زمان صادق لاریجانی و نجفی وزیر سابق را هم به بهداری بردند تا جای آنها امن باشد.

- در بند ۸ محل زندانیان سیاسی، چند زندانی مزدور و خائن مخبر بودند و با مأموران همکاری و آنها را راهنمایی می‌کردند. یکان ویژه در حمله گازانبری زندانیان را کف حیاط می‌خواباند و تا حد مرگ می‌زد. زدن به وحشیانه‌ترین صورت تا صبح ادامه داشت.

- جانور خونخواری به نام سرهنگ محمودی فرمانده یکان حفاظت زندان که ریاست بند ۸ را به عهده دارد در زدن زندانیان دچار سادیسم بود و حتی وقتی که یکان ویژه می‌گفت نزنید، او با باتون بر سر و روی زندانیان می‌کوبید. آن قدر توی سر یک زندانی سیاسی به نام آرش جوهری زد که چشمهای آرش خونین شد. هر چقدر توانستند به زندانیان شوکر زدند.

- زندانیان بی‌دفاع و دست خالی ناگزیر به مقابله با سرهنگ محمودی و افسر نگهبان به نام توکلی پرداختند والا زنده نمی‌ماندند.

- وحوش نیروی ویژه پاسداران ولایت (نوپو) برخی از زندانیان را از پشت‌بام به پایین پرتاب کردند. از پشت‌بام زندانیان را که در حیاط بودند با گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی می‌زدند. یکی از زندانیان که از پشت پنجره نگاه می‌کرد به او هم گلوله جنگی زدند که به پهلویش خورد.

- درهای بند زنان را بستند و قفل کردند و با انداختن گازهای اشک‌آور نگذاشتند آنها تکان بخورند.


مطالب مرتبط
سازندگی:به نام صیانت؛..برای جنایت!
جنایت خامنه‌ای در زندان اوین، چرا؟
لطفا به اشتراک بگذارید: