خون بچه‌های این ملت گریبان خامنه‌ای را ول نخواهد کرد!

خون بچه‌های این ملت گریبان خامنه‌ای را ول نخواهد کرد! ـ ۲آبان۱۴۰۱
اولین حمله روز ۱۷مهر، دژخیمان خامنه‌ای، زندانیان زندان لاکان رشت را مورد حمله قرار دادند، زندان را به‌آتش کشیدند و دهها تن از زندانیان را با تیر مستقیم یا با شلیک گاز اشک‌آور کشتند و صدها تن را مجروح و مصدوم کردند. اما رژیم از ارائهٔ هر گونه آماری خودداری کرده و تنها به‌کشته شدن «چند تن» اشاره نموده است.

دومین حمله که از فاجعهٔ زندان رشت، گسترده‌تر و فجیع‌تر بود، در شبانگاه شنبه ۲۳مهر با حمله به‌زندان اوین به‌وقوع پیوست؛ شکنجه‌گاهی که در تمام دنیا، به‌عنوان بدنام‌ترین زندان معروفیت دارد. در جریان این حمله که با به‌آتش کشیدن یکی از بندها همراه بود دژخیمان و وحوش گارد ویژه وحشیگری و جنایت علیه زندانیان بی‌دفاع را از حد گذراندند و دهها تن را به فجیع‌ترین شکلی کشته و مجروح کردند و پس ار آن نیز زندانیان سیاسی را به‌زندانهای نامعلوم دیگر منتقل کرده‌اند تا دست بازتری در جنایت علیه آنها داشته باشد. آماری که رژیم تاکنون از شمار جان‌باختگان اوین اعلام کرده تنها ۸نفر است، اما آمار واقعی به‌مراتب بیشتر است.

سومین حمله روز ۲۵مهر در زندان قزل‌حصار کرج که بزرگترین زندان ایران است، صورت گرفت. از صبح صدای آژیر شنیده می‌شد و بیش از ۵۰تن از مزدوران گارد ویژه مسلح روی بام زندان مستقر شده و سلاحهایشان را رو به‌زندانیان گرفته بودند. رئیس زندان هم روی پشت‌بام رفته و شلیک هوایی می‌کرد.


مطالب مرتبط
اوکراین : بیش از ۲۲۰ پهپاد ساخت حکومت آخوندی را سرنگون کردیم
خون گرم سربلندی سرنگونی در رگهای میهن
لطفا به اشتراک بگذارید: