خامنه‌ای ۱۳آبان را روز شکست قیام خواند: بچه‌های قیام زدن توی دهنش!

بچه‌های قیام زدن توی دهن خامنه‌ای ـ : خامنه‌ای ۱۳آبان را روز اعلام شکست قیام خواند ـ ۱۵آبان۱۴۰۱
در پرده فضاحت‌بار دیگری از نمایش ورشکسته خامنه‌ای در روز گروگانگیری، خلیفه درمانده ولایت به عقده‌گشایی سخیفی علیه مجاهدین و خیزشها و خشم و خروش فزاینده دانشگاهها آن هم از زبان مزدورانش با پوشش «بیانیه تشکلهای دانشجویی» پرداخت و در خبرگزاری سپاه پاسداران ۱۳آبان زیر عنوان «و اما پیرامون اتفاقات اخیر»، نوشت: «در این جنایات اخیر، بار دیگر دست خون‌ریز شیطان بزرگ فرصت یافت تا از آستین ایادی دست‌آموزش در سازمان مجاهدین ، فاجعه‌ای جدید را رقم بزند که ترسیم مجدد جنایات دهه شصت اعضای این سازمان در برابر چشم مردم ایران بود، اما مهم آن است که در برابر ‌ این‌ها نباید اشتباه دهه شصت یعنی عفو و رأفت اسلامی را تکرار کرد، به تعبیر امام راحلمان رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است و زهی حماقت که اگر فکر کنیم با کوتاه‌آمدن و مماشات با مخلان امنیت ملی می‌توانیم برای خود اعتبار و حیثیتی کسب کنیم!

یک هم‌وطن از زاهدان ـ ۱۳آبان: ۱۳آبان جمعه شهرستان بوکان...

آخوند رئیسی ـ ۱۳آبان ۱۴۰۱: قدرت ما حضور میلیونی مردم در سیزدهم آبان در سراسر کشور

خامنه‌ای می‌خواست با سیرک ۱۳آبان قدرت‌نمایی کند اما؛

یک هم‌وطن از زاهدان ـ ۱۳آبان: ۱۳آبان زاهدان صدای تیراندازی

یک هم‌وطن از تهران ـ ۱۳آبان: ۲۰متری جوادیه امروز جمعه ۱۳آبان ۱۴۰۱

پاسدار سلامی ـ ۱۳آبان ۱۴۰۱: هیچ خطری انقلاب ما را تهدید نمی‌کند دشمنان ما امروز مایوس شدند

یک هم‌وطن از اصفهان ـ ۱۳آبان: امروز ۱۳آبان باغ رضوان

خامنه‌ای ـ ۱۱آبان ۱۴۰۱:

نشستند نقشه کشیدند برای تهران برای شهرهای بزرگ برای شهرهای کوچک

بله! جوانان نقشه‌ها دارند برای فتح تهران و نابودی ستمگران

خروش مردم تهران ـ ۱۳آبان ۱۴۰۱:

امسال سال خونه ـ سیدعلی سرنگونه...


مطالب مرتبط
خامنه‌ای : آغاز چالش با آمریکا کودتای ۲۸مرداد علیه حکومت ملی مصدق بود
چگونه خامنه‌ای در ۱۳آبان شکست خورد؟
لطفا به اشتراک بگذارید: