سلامی از جوانان قیام‌آفرین پرسیده بود: چی می‌خواین از جون این ملت؟

چی می‌خواین از جون این ملت؟ ـ سلامی از جوانان قیام‌آفرین پرسیده بود ـ ۱۶آبان۱۴۰۱
پاسدار سلامی به سبک ژنرال چهارستارهٔ شاه، (ازهاری گوساله!) دنبال رفوکردن هیمنهٔ جرواجر شدهٔ استبداد بود. او تصور می‌کرد می‌تواند با خط‌و‌نشان کشیدن و انتساب قیام‌آفرینان به داعش قیام را بخواباند. پروپاگاندای او آمیزه‌یی از چنگ و دندان نشان دادن، دجالیت، دروغ‌پردازی، ترس‌خوردگی و التماس بود.

«ای جوانان عزیز! دانشجویان عزیز! به گوش باشید ملت ایران تحمل پذیرش رفتارهایی خارج از قاعده‌های پذیرفته شده نظام و اسلام را ندارد.

همه توجه کنید ما به جوانانمان آن عده قلیلی که گول خورده‌اند باز هم می‌گوییم شرارت را کنار بگذارید امروز روز پایان اغتشاشات است! دیگر به خیابان نیایید از جان این ملت چه می‌خواهید؟» (انتخاب. ۸آبان ۱۴۰۱)

به‌موازات عروتیزهای ترس‌خوردهٔ پاسدار سلامی، دستگاه شیطان‌سازی حکومتی نیز به ترساندن مردم از «تجزیهٔ ایران» و «کشاندن کشور به جنگ داخلی و پیاده‌سازی مدل سوریه و لیبی»، پرداخت تا به بهانهٔ «امنیت»! کذایی سرکوب را موجه جلوه دهد.

«هشدار فرمانده محترم کل سپاه مبنی بر توقف اغتشاشات و ترک خیابان‌ها در واقع ضرورتی برای مهار تروریستها و پیشگیری از جنگ داخلی و پایان دادن به توهم سوریه‌سازی کشور عزیز مان است که برای پیشبرد آن سیاست کشته‌سازی را ولو به قیمت جان خود اغتشاشگران هم دنبال کرده‌اند.

به عبارتی این هشدار حتی حفظ جان فریب‌خوردگان را نیز دنبال می‌کند که پیش از این سردار سلامی اعلام داشته بود ما حتی امنیت کسانی را که ما را دوست نداشته باشند، تأمین می‌کنیم» (جوان. ۸آبان ۱۴۰۱).


مطالب مرتبط
حمایت مردم فرانسه از حق دفاع مشروع مردم ایران در مواجه با سرکوب
پاسخ آتشین دانشگاه به سرکرده سپاه خامنه‌ای
لطفا به اشتراک بگذارید: