ضرغامی گفت: رژیم عوض شه اگر اعدامم نکنند بهم برمی‌خوره!

رژیم عوض شه اگر اعدامم نکنند بهم برمی‌خوره! ـ ضرغامی گفت ـ ۲۰آبان۱۴۰۱
وحشت سرکردگان رژیم از قیام سراسری

پاسدار ضرغامی وزیر گردشگری در کابینه رئیسی جلاد و رئیس سابق رادیو تلویزیون رژیم:

راهی جز گفتگو نداریم! اگر نظام عوض شود جزء ده نفری هستم که بدون محاکمه اعدام می‌شوم، به‌همین دلیل از حاکمیت دفاع می‌کنم

پاسدار ضرغامی ۱۵آبان ۱۴۰۱:

ضرغامی: من خودم وسط حاکمیتم یعنی اگر امروز نظام، رژیم عوض شه، ده نفر رو بخواهند اعدام کنند بدون محاکمه حتماً من تو ده نفرم اگر نکنند به من بر می‌خوره پس من وسط حاکمیتم یعنی دفاع می‌کنم از حاکمیت.

ضرغامی: راهی جز گفتگو نیست بعضی از این دوستان تندروی ما می‌گویند آقای ضرغامی منظورت این‌که تو خیابون که اغتشاشات داره می‌کنه زده بسیجی رو کشته با این ما گفتگو کنیم؟ میگم آقا من کی این حرف رو زدم، برای من پرونده در میارید، اون رو زرنگ باشید دستگاهی اطلاعاتیتون بروند ببینند دستگیر کنند اما تو خودمون ما به جز‌ گفتگو هیچ راه دیگه‌ای برایمان نیست (خبرگزاری حکومتی دانشجو -۱۵آبان).سخنگوی مجاهدین به پاسدار دژخیم ضرغامی که گفت اگر جزء ۱۰نفر اول نباشم به من برمی‌خورد: حاشا که مردم ستمدیده و شورشگران بگذارند به تو بربخورد! شماره‌بندی و تقسیم نوبت را هم آنها تعیین خواهند کرد!
پس اگر رژیم عوض بشه ضرغامی چکار می‌کند؟
مطالب مرتبط
کار از کار گذشت: مردم به قدرت خود باور کردند!
پاسدار ضرغامی: اگر نظام عوض شود جزء ده نفری هستم که بدون محاکمه اعدام می‌شوم - سخنگوی مجاهدین
لطفا به اشتراک بگذارید: