آرمان ملی :عمامه پرانی اعتراض یا انحراف ؟..؛انقلاب،اصل نظام نشانه است!

عمامه پرانی اعتراض یا انحراف ؟..؛انقلاب،اصل نظام نشانه است! ـ آرمان ملی
توتالیتاریسم دینی طی نزدیک به نیم‌قرن، با انحصارطلبی، تمامیت‌خواهی و سرکوب سیستماتیک، کشوری متمدن مانند ایران را به بند کشیده است. این توتالیتاریسم نهادینه شده در ولایت فقیه، برای استمرار سلطهٔ خود از اهرم‌هایی مانند ایجاد رعب، مرگ‌آفرینی، گسترش پلیس امنیتی، اشاعهٔ سوگ و سیاه‌پوشی استفاده‌های فراوان کرده است. منبع ارتزاق این هیولا خون داغ و فرو ریخته بر چوبه‌های اعدام و تخت‌های شکنجه و رنج‌های بیشمار مردم بوده است. اما اکنون تمامی این شیوه‌ها به بن‌بست برخورده است. جوانان شورشی ایران در کف خیابانهای ملتهب ایران دیگر از قهر عریان نمی‌هراسند. آنها به هارترین نمادهای سرکوب در خیابان یورش می‌برند و آنان را به هزیمت وامی‌دارند. از این پدیده، شایسته است به‌عنوان «شکستن طلسم ترس» نام ببریم. از پیامدهای شکستن این طلسم این است که اعمال قهر حکومتی دیگر پاسخ ندارد بلکه بردار آن معکوس شده است. به‌عبارت گویاتر یعنی هر چه حکومت به میزان سرکوب بیفزاید و با جوانان شورشی دربیفتد، آنان را در گستره و کیفیت جدیدی به میدان خواهد آورد و به سوی مقاومت مسلحانه سوق خواهد داد.

مطالب مرتبط
آرمان ملی: به کجا می‌رویم؟…؛به قعر دره سرنگونی!
پیام موج گوشمالی آخوندها و مزدوران حکومتی
لطفا به اشتراک بگذارید: