جهان صنعت: برای کیان و قایق کوچکش؛...جنایت دیگر خامنه‌ای ضحاک

برای کیان و قایق کوچکش؛...جنایت دیگر خامنه‌ای ضحاک ـ جهان صنعت
رژیم آخوندی با تغییر تاکتیک تبلیغاتی، پس از قتل ناجوانمردانه کودکان و جوانان شورشی و عصیانگر مستقر در خیابانهای شهرها، لباس صاحب عزایی پوشیده است و کشته‌ها و مقتولان جنایتش را به دوش می‌کشد!
برایشان مراسم تصنعی و ریاکارانه برگزار می‌کند و در لیستهای کذایی مردگانشان ثبت می‌کند.
خانواده شهدای قیام را مجبور می‌کند واقعیت را طور دیگر ی بیان کنند. پیکر شهدا را در تاریکی و پنهانی و بدون اجازه خانواده، در محل مورد نظرش دفن می‌کند.
به سوگواران اخطار می‌دهد که عزاداری نکنند والا چنین و چنان می‌کند!
شهدای قیام برای سرنگونی و آزادی میهن از ستم نظام ولایت فقیه و برپایی نظامی دمکراتیک حتی با پیکرهای خونین و شرحه شرحه خویش، جنایتکاران را رسوای عالم می‌کنند.
ضرب‌المثلها و زبانزد‌هایی که مردم و دانشوران بکار می‌گیرند برای بیان مقصودی است که در فشرده‌ترین عبارات ادا شوند. مانند عبارت «خود کشته‌ای...» که زنده یاد دهخدا در «امثال و حکم» برایش توضیحی داده است و استاد احمد بهمنیار از پیشگامان جنبش مشروطه تکمله‌ای ارائه کرده است: «درباره موذی حیله‌گری گویند که از طرفی اسباب اذیت یا ابتلاء کسی را فراهم آورد و از طرف دیگر اظهار همدردی و غمخواری نسبت به او کرده تسلیتش گوید»

مطالب مرتبط
جهان صنعت: ایران همان ققنوس است؛..این پایان خامنه‌ای منحوس است!
خود می‌کشی کودک را، خود تعزیه می‌داری!
لطفا به اشتراک بگذارید: