فرمانده انتظامی گفت: اگر حافظان سکوت می‌کنند از صبر و درایت آنهاست!

اگر حافظان سکوت می‌کنند از صبر و درایت آنهاست! ـ فرمانده کل انتظامی گفت ـ ۲۹آبان۱۴۰۱
اشتری سرکرده نیروی انتظامی رژیم روز ۱۴مهر، با اذعان به تهور و بی‌باکی جوانان قیامی در اعتراضات سراسری مردم، به وارفتگی نیروهای سرکوبگر در برابر مقاومت و جسارت بی‌نظیر جوانان شورشی و قیام‌آفرین اعتراف کرد.
وی دجالگرانه به سیاق همیشگی درباره کشتار اعتراضات سراسری مردم گفت:... افرادی که در این تجمعات کشته شدند یا با سنگ کشته شده‌اند یا با سلاحهای جنگی یعنی سلاحی جز سلاح میدانی پلیس، چرا که سلاحهای پلیس مشخص است، سلاح پلیس در این مأموریتها غیرکشنده و ساچمه‌زن است؛ پزشکی قانونی پیکر این افراد را که معاینه کرد اعلام کرد با سلاحهایی غیر از سلاح پلیس در میدان این افراد کشته شده‌اند (!)...
وی گفت: هزار نفر از مأموران پلیس در اغتشاشات آسیب دیدند و حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰نفر از مأموران برای درمان باید به بیمارستان منتقل می‌شدند و حدود ۳۰ الی ۴۰نفر هم بدحال هستند.
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۲۹مهر ۱۴۰۱: فرمانده کل انتظامی در ارتباط با جنگ ترکیبی دشمن علیه نظام تصریح کرد: همان‌طور که رهبری نیز اشاره کردند، دشمنان یک جنگ ترکیبی شدیدی را علیه ما به کار گرفته که اوج آن در این واقعه مشهور بود. جمهوری اسلامی ایران حوادث بسیاری را پشت سر گذاشته که اوج آن در دهه۶۰ و زمانی بود که مجاهدین روزانه ۱۵۰نفر را ترور می‌کردند.

فرمانده کل انتظامی بیان کرد: این اواخر واقعاً اینها برای زدن و کشتن به خیابان می‌آمدند و به قصد براندازی. همین اواخر ۱۷نفر مسلح دستگیر کردیم و ۹۴نفر از افراد وابسته به سازمان مجاهدین و خانواده‌های آنان و به این دلیل است که می‌گویم به قصد جنگ با جمهوری اسلامی آمده بودند.

مطالب مرتبط
اگر توی یک کوچه ۳۰ ساختمان بود از ۳۰ ساختمان به ما حمله می‌کردن!
پاسدار اشتری: در دهه ۶۰ زمانی بود که مجاهدین روزانه ۱۵۰ نفر را ترور می‌کردند
لطفا به اشتراک بگذارید: