مقام معظم رهبری لب تر کند یک ساعته همه را جمع می‌کنند!!!

انقلاب شعله‌ور در سرتاسر ایران ـ امام جمعه بروجرد ادعا کرد ـ مقام معظم رهبری لب تر کند یک ساعته همه را جمع می‌کنند!!! ـ ۷آذر۱۴۰۱
خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع روز شنبه ۵آذر با بسیجی‌های سیلی خورده و لرزان نظام دیدار کرد. خامنه‌ای گفت:

بسیج یکی از ابتکارهای مبارک امام بزرگوار ما بود. ایشون البته ابتکارات بزرگشان یکی دو تا نبود. ابتکاراتی که در زندگی مردم در تاریخ کشور، یک حرکتهای عظیمی را ایجاد می‌کرد. لاکن یکی از مهمترین و بزرگترین این ابتکارها تشکیل بسیج بود که ایشون در اوایل آذر ۵۸ اعلام کردند لشگر ۲۰میلیونی کشور را در آن سخنرانی معروفشان. خب بسیج تشکیل شد، پس از فرمان امام تشکیل شد این مال ۵۸ است سال۵۸ برکات این بسیج این ابتکار عظیم بقدری بود که امام در آذر سال۶۷ یعنی ۹سال بعد از آن آن خطابه والا و شیوا و بلند را در مدح بسیج ایشان صادر کردند.

اونوقت در میدان مقابله با دشمن هم یعنی در میدان جنگ نظامی هم بی‌محابا وارد میدان شدن از دشمن نترسیدن به دشمن فرصت ندادن این است.

دیدید توی این قضایای اخیر بسیجیهای مظلوم خودشان مظلوم واقع شدند برای این‌که نگذارند ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه خودشان مظلوم واقع می‌شوند برای این‌که جلوی ظلم دیگران را بگیرند به خودشان ناامیدی راه نمی‌دهند این یکی از بخشهای مهم فرهنگ بسیجی ست.

دهه شصت و نود و هشتاد نداره این حرفهای انقطاع نسلی و از این چیزهایی‌که می‌زنند اینها حرفهای روشنفکری توی گعده‌های روشنفکرانه است واقعیتها غیر از این است امروز بسیج همان بسیج دهه شصت است.
مطالب مرتبط
دو بوکسور تیم ملی جوانان نیز از بازگشت به کشور سرباز زدند
گماشتهٔ خامنه‌ای در زاهدان به‌دنبال سراب
لطفا به اشتراک بگذارید: