محمدرضا نقدی: چهار هزار پزشک پرونده خانم مهسا امینی را بررسی کردند

پاسدار محمدرضا نقدی: چهار هزار پزشک پرونده خانم مهسا امینی را بررسی کردند و علت فوت را ضرب و شتم وی تشخیص ندادند ـ ۱۲آذر۱۴۰۱
همزمان با تداوم و گسترش و تعمیق قیام، طی ۴هفتهٔ گذشته، متقابلاً شاهد گسترش و بروز بیشتر زهوار دررفتگی رژیم به‌رغم یکدستی حاکمیت و روی کار آوردن جلاد ۶۷بودیم. این زهوار دررفتگی را در بالاترین سطوح آن را نیز در اظهارات مهره‌ها و سردمداران رژیم به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد.

رژیم برای مقابله با روند ریزش، به‌تقلای گسترده‌یی دست‌زده که یکی از آنها راه‌اندازی ضدتظاهراتها پیاپی و متعدد در سراسر کشور است، اما از آنجا که نمی‌تواند نیروهایش را برای همین ضدتظاهرات هم بسیج کند، به‌انواع بهانه‌ها و ترفندها برای چرب کردن سبیل نیروهای «ساندیس‌خور» ش روی آورده است
اما بارزترین و مهمترین تقلای رژیم چند بار حرف زدن خامنه‌ای پس از دو هفته سکوت بود. خلیفه درمانده در محاصره قیامهای مستمر، هر بار که حرف زد تلاش کرد با حرفهایش به مزدوران و بسیجیان سیلی خورده از قیام و هم‌چنین به «خواص» وارفته و سرکردگان ترسیده نظام که دچار تشتت شده‌اند دلداری و روحیه بدهد و محور حرفهایش هم این بود که نظام قوی است و چون قوی شده این «اغتشاشات» را خارجیها راه انداخته‌اند.

تکرار همین حرفها توسط خامنه‌ای و کارگر نیفتادن آنها که او را ناگزیر از تکرار کرده است، به‌خوبی نشان‌دهنده این است که عمق زهوار در رفتگی در اثر استمرار قیام خیلی بیشتر از محاسبه او و علاج ناپذیرست.
رژیم تلاش کرده بود با راه‌اندازی سور و سات و شوهای مبتذل با در تهران و شهرهای مختلف کشور، تحت عنوان جشن میلاد، به‌قول صحنه‌گردانان «خستگی و ناراحتی» این روزها را از تن و جان «این عزیزان» دور کند.

مطالب مرتبط
بیش از ۳۰۰نفر در دو ماه کشته شدند چون دشمن را از خودی تشخیص ندادیم
تقلا برای حفظ نیروهای وارفته
لطفا به اشتراک بگذارید: