سازندگی: کمیته حقیقت‌یاب بدون نماینده احزاب و معترضان؟؟!

کمیته حقیقت‌یاب بدون نماینده احزاب و معترضان؟؟ ـ سازندگی
خامنه‌ای با چهار سخنرانی در ۷۴روز قیام مردم ایران، آشکارا بدون هیچ راهبرد سیاسی، بن‌بست همه‌جانبه‌ٔ نظام را با تکیه بر راه‌حل نظامی اعتراف کرد. قیام اما با ۷۵روز استمرار و گسترش، چهره‌ٔ ایرانی دیگر را با تعمیق عبور از تمامیت نظام آخوندی رقم زد. شعارهایی رادیکال که از ذهن و ضمیر و مطالبه‌ٔ مردم برآمدند، خط‌فاصلی را میان یک جامعه با حاکمیت ملایان ــ به‌طور خاص با تمرکز علیه رأس نظام ــ ترسیم کردند که دیگر هرگز توازن پیشین تا مقطع ۲۵شهریور ۱۴۰۱ ایجاد نخواهد شد.

همین دو ویژگیِ برآمده از قیام، موضوع بود و نبود حاکمیت آخوندی را در داخل و خارج کشور به اصلی‌ترین موضوع روز ایران تبدیل نموده‌اند و تا نقطه‌ٔ سرنگونی محتوم آن استمرار خواهد داشت.

منظور سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس از «تشکیل کمیته حقیقت‌یاب» توسط خودشان، خود نظام از رأس آمر جنایت تا مرئوسان عامل قتل و جلادی در کف خیابانهای ایران است. «کمیته‌» یی که مردم ایران تمام اعضاء و اجزایش را خوب‌خوب می‌شناسند.

منظور سخنگوی وزارت‌خارجه هم از «شجاع» بودن در «عهده گرفتن مسئولیت اقدام»، همین چندصد قتلی است که در قیام مهر و آذر ۱۴۰۱ در خیابان‌ها و شهرهای ایران صورت گرفته و هنوز معلوم نیست جز عناصر مسلح نظام، کدام غیرمسلحینی این همه جنایت بی‌نام و نشان را انجام داده‌اند و هیچ‌کدام را هم برعهده نگرفته‌اند! قوه‌ٔ قضاییه‌ٔ نظام، دولت مجریه‌ٔ نظام و مجلس مقننه‌ٔ نظام هم با «شجاعت» بی‌نظیر «مسؤلیت برعهده گرفتند» که تمام این چندصد مقتول در خیابان‌ها و شهرهای ایران، همگی یا بیماری زمینه‌یی داشتند، یا در چاله افتادند، یا بر اثر درگیری خانوادگی خودکشی کرده‌اند و یا توسط دوستان خودشان کشته شده‌اند. پشتوانه‌ٔ فقهی این «شجاعت و پذیرش مسؤلیت» را هم خود خمینی ۴۳سال پیش دستورش را داد که «خودشان خودشان را می‌کشند»!

مطالب مرتبط
سازندگی: شورش و آتش ؛. جنایت اوین گواه شکست رژیم از قیام!
آغاز چالش سنگین نظام با شروع کار «کمیته حقیقت‌یاب»
لطفا به اشتراک بگذارید: