موشکاف ۱۴آذر۱۴۰۱ ـ نظام تو باتلاق بدجوری گیر کرده

نظام تو باتلاق بدجوری گیر کرده ـ موشکاف ۱۴آذر۱۴۰۱
با نزدیک شدن قیام سراسری به روز ۱۶آذر و پتانسیل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای برگزاری روز دانشجو در بستر قیام، خبر از رقم خوردن مرحله‌ٔ جدید از هماوردی با حاکمیت آخوندی می‌دهد؛ به‌خصوص که فراخوان‌های گرامی‌داشت روز دانشجو از چند روز قبل در شبکه‌های مجازی علنی شد و هر روز بر اهمیت ۳روز ۱۴، ۱۵ و ۱۶آذر تأکید می‌شود و اعلام حمایت‌ها نیز گسترش می‌یابد.

این فراخوان‌ها که همگی پیرامون روز ۱۶آذر اعلام شده‌اند، از این اهمیت برخوردارند که اکنون دانشگاه و دانشجو، یکی از کانون‌های مهم و پیشگام قیام سراسری هستند. به‌طور اخص، دانشگاهی که با عبور از کودتای ضدفرهنگی، با عبور از پروژه‌ٔ اصلاح‌طلبی دروغین ــ که خود، شعار استراتژیک «تمومه ماجرا» را علیه آن سرداد ــ و با عبور از تمام ترفندها و سرکوب‌گری‌های حکومتی، اکنون چشمان ایرانی در قیام و انقلاب را به خود دارد.


بنابراین فراخوان‌ها برای استمرار قیام با گرامی‌داشت هر چه پرشکوه‌تر روز ۱۶آذر و «آری» گفتن ایرانیان در داخل و خارج کشور به این فراخوان، بار دیگر عرصه‌یی از هماوردی میان آزادی و استبداد در بستر قیامی به قدمت نزدیک به ۳ماه خواهد بود.
از هم‌اکنون پیداست که اتحاد دانشگاه‌های سراسر کشور و همبستگی دانشجویان سراسر ایران، کانون پاسخ‌دهنده و ثقل سامان‌دهنده به فراخوان‌ها برای گرامی‌داشت روز ۱۶آذر است. از این‌رو پاسخ به این فراخوان‌ها، رقم خوردن مرحله‌یی دیگر از جنبش دانشجویی نیز می‌باشد. جنبشی که ریشه در هویت ملی و تاریخی ایران دارد و شاخسارانش در جامعهٔ ما و در تعادل‌قوای سیاسی و اجتماعی با حاکمیت هر دوره‌یی، پیشینه‌یی درخشان داشته است.


مطالب مرتبط
موشکاف ۱۳آذر۱۴۰۱ ـ عظما هنوز از داغ باخت تیم فوتبال می‌سوزه
موقعیت حاکمیت و قیام در آستانه‌ ۱۶آذر
لطفا به اشتراک بگذارید: