۱۶آذر روز دانشجو گرامی باد

گرامی باد ۱۶آذر روز دانشجو ـ ۱۷آذر۱۴۰۱یخ کابوس بوده است.
۱۶آذر روز دانشجو، همواره برای شاه و شیخ کابوس بوده است. به‌ویژه امسال که ۱۶آذر در بستر قیام سراسری مردم ایران برای به زیر کشیدن دیکتاتوری آخوندی واقع شده، بیش از هر سال برای رژیم وحشت‌آفرین بود. از این رو خامنه‌ای برای عبور از این گردنهٔ خطرناک، پیشاپیش تدارک دیده و تمهیدات گسترده‌یی اندیشیده بود.

از چند روز قبل، مزدوران خامنه‌ای اقدام به‌دستگیری گستردهٔ دانشجویان مبارز کردند. شمار بسیاری از دانشجویان را به‌حالت تعلیق درآوردند و از ورود آنها به‌دانشگاه ممانعت کردند. از صبح روز چهارشنبه ۱۶آذر نیز، مزدوران خامنه‌ای در بیش از ۱۰۰نقطهٔ تهران پستهای ایست و بازرسی برقرار کرده و پاسداران در مناطق حساس و قیام‌خیز مستقر شده بودند. از سوی دیگر و در چنین فضایی، خلیفهٔ ارتجاع مهره‌ها و گماشته‌هایش را، طی روزهای ۱۵ و ۱۶آذر به‌دانشگاههای مختلف فرستاده بود تا با صحنه‌سازی، قرق کردن دانشگاهها و آوردن مشتی پاسدار و بسیجی تحت عنوان دانشجو، پای سخنرانی آنها وانمود کند که دانشگاهها را تحت کنترل خود دارد تا بتواند از آن نتیجه‌گیری نماید که قیام در سراشیبی قرار گرفته و به‌زودی کار آن را یک‌سره خواهد کرد.رئیسی جلاد تحت تدابیر شدید امنیتی به‌دانشگاه تهران رفت که تماماً با استقرار انبوهی از مزدوران اونیفرم‌پوش و لباس‌شخصی قرق شده بود. وی سپس در سالنی به‌سخنرانی پرداخت که تمام ظرفیت آن با مزدوران پاسدار و بسیجی پر شده بود. اعلام این برنامه از قبل نیز بخشی از نقشه خلیفه درمانده برای تشدید تدابیر امنیتی و قرق کردن خیابانهای اطراف دانشگاه بود

اما در روز ۱۶آذر، طرح و مهندسی خامنه‌ای به‌صخرهٔ سخت سنگر آزادی و خیزشهای توفنده دانشجویان برخورد کرد و ناکام شد.


مطالب مرتبط
دادستان کل کشور اعلام کرد: گشت ارشاد تعطیل شد!
۱۶آذر؛ ناکامی خلیفه درمانده، سربلندی دانشگاه
لطفا به اشتراک بگذارید: