قمپزهای پاسدار سلامی ـ طنز سیاسی

طنز سیاسی ـ قمپزهای پاسدار سلامی
یک هم‌وطن از بوکان: ۱۳آذر ۱۴۰۱: مرگ بر خامنه‌ای

چرا بعد از این‌که اعلام کردند «اعتراضات» تمام شد، خبر از جنگ بزرگ در کف خیابان می‌دهند؟

پاسدار سلامی ـ ۶آذر ۱۴۰۱: کشور امروز در معرض یک جنگ جهانی عظیم هست توجه کنید.

پاسدار حاجی‌زاده ـ ۷آذر ۱۴۰۱: این‌که دیگه اعتراض نیست این دعوای خانوادگی نیستش این جنگ است.

خروش جوانان: می‌مونیم می‌جنگیم ایران‌رو پس می‌گیریم، می‌مونیم می‌جنگیم ایران‌رو پس می‌گیریم.

آخوند علم‌الهدی ـ ۱۱آذر ۱۴۰۱: نمی‌گویم بیایید توی میدان بجنگید، بابا بیایید توی میدان در همین فضای مجازی.

چرا فضای مجازی؟ از چه می‌ترسند؟

آخوند سرلک ـ‌۱۲آذر ۱۴۰۱: یک کسی می‌گفت آقا عمامه‌ها را بعضی‌ها می‌پرانند گفتم بابا عمامه که چیزی نیست سر می‌پرانند.

بله! جنگ تا جاروی جنایتکاران از فضای حقیقی و مجازی ادامه دارد

خروش جوانان در تهران ـ‌۱۳آذر ۱۴۰۱:

خامنه‌ای گوش کن صدای انقلابه
از نوشته پربیم و نگرانی اعتماد که نگران افزوده شدن بر «دامنه تنشها»، درباره خطر «برخورد قاطع» هشدار می‌دهد و آن را به زیان تمامیت نظام می‌داند، تا ترس و اضطراب پاسدار شریعتمداری که از «مماشات در برابر فتنه جویان» هراسان شده و خواستار «برخورد قاطع» می‌شود؛ یک واقعیت غیرقابل انکار به‌صورت فصل‌مشترک هر دو باند غالب و مغلوب برجسته و بارز است: بن‌بست تمامیت رژیم و به‌طور مشخص خامنه‌ای در برابر روند عمومی تحولات قیام هشتاد و دو روزه.مطالب مرتبط
طنز ـ گفتگو تلویزیونی آخوند رئیسی
پایان اعتراضات یا آغاز نبرد سرنگونی؟
لطفا به اشتراک بگذارید: