نظام بخواهد رافت به خرج بدهد، دامنه اغتشاشات متوقف نخواهد شد

اعدام محسن شکاری ـ عضو مجلس خبرگان گفت: نظام بخواهد رافت به خرج بدهد، دامنه اغتشاشات متوقف نخواهد شد ـ ۲۲آذر۱۴۰۱
سیدعلی روزی به جمع خبرگان
گفته بود یک نکته‌یی در آن میان
قصه بعد از مرگ آن دجال بود
در نظام اوضاع پریشان حال بود
عده‌یی گفتند بهر رهبری
ما نداریم جز تو شخص بهتری
چون شنید قند اندرونش آب شد
از گدایی حاکم و ارباب شد
با ریاکاری نخست او ناز کرد
چون امامش با فریب آغاز کرد
گفت دارم نقص فنی این حقیر
در امور فقه هستم من فقیر
جسم، ناقص باشد و فِقهَم ضعیف
وزنه‌ام در شرع و دین باشد خفیف
در فقاهت دایناسورهایی وزین
خبره‌تر باشند اندر شرع و دین
گر نمایم حکم آیا نافذ است
یا کلامی کشک روی کاغذ است
من چه گویم، خون همی باید گریست
چون کسی جز من در این هنگامه نیست
پاسخش را داد «اکبر» تند و تیز
غم مخور هستی موقت ای عزیز
اعتراف ناگزیرش آن زمان
توسری گشته برایش هم‌چنان
چون به کرسی ولایت جا گرفت
حُب جاه و کرسی‌اش بالا گرفت
بیست و هشت سالی گذشت از آن زمان
رهبر و والی بمانده هم‌چنان
گشت، شاه سلطان فقیه بعد از امام
در رذالت در همان جای و مقام
گرچه در فقه و اصول و شرع و دین
بود در نظم آخوندی کمترین
لیک در کشتار و در جور فساد
جای پایِ آن امامش پا نهاد
جسم او گر ناقص و معیوب بود
بهر جلادان ولی محبوب بود
مرجع تقلید شد بهر وحوش
این سیه کردار شیخ دین‌فروش
سهم مردم از نظامش درد و رنج
سهم باند غالب و مغلوب گنج
سهم آقازاده ویلای قشنگ
سرپناه مردمی در گور تنگ
شرح جرم و جور این شیخ دغل
صدهزاران است در فعل و عمل
ملت اینک در قیام و در خروش
بانگ مرگ بر «سید علی» آید به گوش
داستان شیخک مردم فریب
سرنگونی هست لیکن عنقریب

مطالب مرتبط
اشتباه محاسبه مهلک خامنه‌ای: اعدام حریف قدرت مردم نمی‌شود
خبرگان، در یک تعریف
لطفا به اشتراک بگذارید: