موشکاف ۲۲آذر۱۴۰۱ ـ رفقا سر خم قدغن و سرها همه بلند

رفقا سر خم قدغن و سرها همه بلند ـ موشکاف ۲۲آذر۱۴۰۱
موشکاف: سلام به همه رفقایی که سر خم رو قدغن کردن و سرشون بلند بلنده. دم همگی گرم که عظما رو طوری له و لورده کردید که سگ و سیله هاش مدام دنبال ماله‌کشی روی فیس درب و داغونشن:

آخوند موسوی ـ امام جمعه خامنه‌ای در اهواز ـ ۱۹آذر

وقتی ولی‌فقیه ما ببینید شما این را در مقابل شاه قرار بدهید ببینید می‌توانید واقعاً مقایسه کنید؟ وقتی ولی‌فقیه ما می فرماید آی مسئولان ساده زندگی بکنید. زندگی ساده بروید نگاه کنید ساده‌ترین زندگی را خودش دارد. چهار تااز پسرهای ایشان اگر شما توانستید پیدا کنید که توی یکی از فعالیت‌های اقتصادیاینها ورود پیدا کرده باشند. این اگر بگویم بعدش هم مسخره خواهند کرد ولی ما اباییاز مسخره کردن نداریم. چهار تا پسر داره هر چهار تایش توی خانه اجاره‌ای می نشینند.بعضیها مسخره می‌کنند چون خودشان را می‌بینند.
موشکاف: اولندش این شیخک پاچه‌خوار خودشم می‌دونسته که چقدر اراجیف داره می‌بافه و بعدش همه هوئش می‌کنن. دومندش شاه و عظما از یه قماشن و مردم جفتشون رو نمیخوان. این هم شعارش:

نه شاه میخوایم نه ملا لعنت به آیت‌الله
موشکاف: بعله! دورهٴ این چاخانا گذشته، مردم خوب میدونن که توله‌های عظما دستشون تو کجاهاس. قضیه بچه مجتبی و به دنیا اومدنش تو انگلیس هم عالمگیر شده. پس به جای این مسخره بازیا گوشتو باز کن ببین مردم چی میگن:

فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی

موشکاف: ... سومندش اگه عظما و توله هاش ساده زیستن و همه چی روبراهه پس این خالیباف چرا همه‌اش مقر میاد که حکمرانی خراب شده و بدبخت و بیچاره‌ایم؟

‌پاسدار قالیباف ـ رئیس مجلس ارتجاع ـ ۲۱آذر

امروز باید این اقرار را داشته باشیم که ما در بعضی از مسایل مان قدرت حل مسأله را نداریم و اگر هم بعضی اوقات می آییم و یک مسأله را هم قدرتش را داریم و حل می‌کنیم، در زمان خودش حل نمی‌کنیم. مسأله‌ای که در زمان خودش حل نشود، ارزش خودش را هم از دست می‌دهد...

موشکاف: بعلللللللله. از اونجایی که عظما قدرت حل هیچ مسأله‌ای رو نداره، روی مردم آتیش باز می‌کنه و مردم هم جوابشو میدن. این همون داستانیه که عظما و سگ و سیله هاشو حسابی به وحشت انداخته:

حسینی معاون آخوند رئیسی ـ ۱۹آذر

اخیراً هم که دیدید در این بیانیه‌هایی که می‌دهند برای اعتصاب و از این حرفها یک جایش هم می‌نویسند مسلح شوید. اصلاً با صراحت می‌خواهند درگیری و نزاع و یک جنگ شهری را به‌وجود بیاورند و مشکلاتی که برای کشور انجام بشه.

موشکاف: دم همه جوونای شورشی گرم که جواب آتیش رو با آتیش میدن و تا عظما رو زیر خاک نکنن ول کن نیستن. مرحمت زیاد دوستان.


مطالب مرتبط
موشکاف ۲۱آذر۱۴۰۱ ـ بوی الرحمن عظما تا چین هم رفته
مجیدرضا رهنورد - آیا «امید» اعدام می‌شود؟
لطفا به اشتراک بگذارید: