ترس تبدیل به خشم شد: اعدام کنی قیامت میشه!

اعدام کنی قیامت میشه ـ ترس تبدیل به خشم شد ـ ۲۴آذر۱۴۰۱
یک هم‌وطن: خامنه‌ای الدنگ آخرشه ۲۱آذر

تلویزیون حکومتی:

دادگاه این متهم را با اتهام محاربه به اعدام در ملأعام محکوم کرد

چرا خامنه‌ای در هشتادو هشتمین روز قیام مجیدرضا را این‌گونه اعدام کرد؟

حسینی همدانی در نمایش جمعه کرج ـ‌۱۸ آذر ۱۴۰۱:

دستور ولی جامعه هم هست باید کاری کرد که ترس در دل دشمن بیفتد

خروش جوانان مشهد ـ ۲۱آذر ۱۴۰۱ا:

هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه

آیا خامنه‌ای می‌تواند با اعدام مردم و جوانان را بترساند؟

مادر مجیدرضا ـ ۲۱آذر ۱۴۰۱:

وقتی جوان ۲۳ ساله‌ام اینجا است آدم از چی باید بترسه آدم از کی باید بترسه خدا لعنت‌تان کند

خروش جوانان همراه مادر مجیدرضا:

خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله

یک هم‌وطن مقابل مزار شهید محسن شکاری ـ‌آذر ۱۴۰۱:

مردم! سرخم قدغن نترسید!

خامنه‌ای ضحاک بیهوده تلاش می‌کند امید را اعدام کند

خروش مردم...:

خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیرخاک
یک هم‌وطن: کرمانشاه بیستم آذرماه

یک هم‌وطن: امروز ۲۰ آذر...

آخوند رئیسی ـ ۲۰ آذر

نظام جمهوری اسلامی هاضمه‌اش فساد را نمی‌پذیرد

چه اتفاقی افتاده که آخوند جلاد در گرماگرم قیام از فساد می‌گوید؟

خروش جوانان:

فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی

مرگ بر خامنه‌ای...

آخوند دژکام در نمایش جمعه شیراز ـ ۱۸ آذر ۱۴۰۱:

این روزها شعارها عموماً بر علیه ولایت فقیه است چرا؟

چه کسی پاسخگوی ۴۳سال فساد و سرکوب است؟

آخوند ناصر نقویان کارشناس حکومتی ـ‌۱۴ آذر ۱۴۰۱:

کسی که بر رأس قدرت قرار می‌گیرد اولین انگشت اتهام به سمت او دراز است

در سیستم شاهنشاهی مگر کل سیستم را مقصر نمی‌دیدیم؟ الآن هم همونه

شورشگران عزم سرنگونی دارند و به‌همین خاطر رأس نظام فاسد را نشانه رفته‌اند

یک هم وطن از مشهد:

مشهد ۲۰ آذر بلوار ملک آباد برای خونخواهی محسن شکاری که به ناحق اعدامش کردنمطالب مرتبط
اعدام مجیدرضا رهنورد ـ خامنه‌ای بر اعدام اصرار می‌کند: قیام گر می‌گیرد!
مجیدرضا رهنورد - آیا «امید» اعدام می‌شود؟
لطفا به اشتراک بگذارید: