دیدار محرمانه خامنه‌ای با رئیسی و سلامی ـ انیمیشن بیت عظما

انیمیشن بیت عظما ـ دیدار محرمانه خامنه‌ای با رئیسی و سلامی
یک هم‌وطن: اکباتان ـ ۲۳آذر...

آخوند جلاد رئیسی ـ ۲۳آذر ۱۴۰۱:

رهبری معظم انقلاب در تحلیل اغتشاشات اخیر فرمودند که دشمن از پیشرفت کشور عصبانی است

کدام پیشرفت؟

پیشرفت در سرکوب زنان و کشتار کودکان؟

پیشرفت در شکنجه و اعدام؟

پیشرفت در فقر و فساد و گرانی؟

خروش جوانان ـ ۲۳آذر ۱۴۰۱:

فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی

خامنه‌ای ـ‌۲۸آبان ۱۴۰۱:

ما داریم پیشرفت می‌کنیم، دنبال پیشرفتیم، می‌خواهند این نباشد

خامنه‌ای با معرفی عامل خارجی می‌خواهد چه واقعیتی را بپوشاند؟

عباس عبدی ـ ۱۴آذر ۱۴۰۱:

اعتراضات ریشه در بطن جامعه ریشه داره

مشکل حاکمیت این است که اصلاً به جامعه‌اش نگاه نمی‌کنه حواسش به خارج و جاهای دیگه هست

این صدای مردم ایران در کف خیابان است که ارکان نظام را به لرزه درآورده است.

خروش جوانان تهران ـ ۲۳ آذرماه:

امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه
رئیسی جلاد در دیدار با بسیجیان: تلاش برای حفظ امنیت این نظام برکات فراوانی را گسترش خواهد داد. فتنه‌های متعدد دشمنان بر علیه این نظام از جمله غائله مجاهدین و فتنه‌های سالهای اخیر با هدف متوقف کردن حرکت نظام و جلوگیری از گسترش روحیه بسیجی در ملتهای مختلف بوده است.

حواسشان باشد کسانی که توجیه می‌کنند کار اغتشاشگران را که کار چه کسی را توجیه می‌کنند. عرض می‌کنیم به این کسانی که توجیه می‌کنند کار اغتشاشگر را اگر ما داوطلبانه یک شهر را در اختیار آنها قرار بدهیم بگوییم اعتراض‌تان را بیان کنید ما کاری به کار شما نداریم بعد ببینید تا صبح از آن شهر چیزی باقی خواهد ماند یا نه؟ اینها که اهل اعتراض نیستند اینها دنبال تخریب هستند، دنبال آتش زدن هستند، دنبال نابود کردن هستند، دنبال ایجاد خشونت هستند.

دیدار خامنه‌ای رئیسی و سلامی در بیت عظما

مطالب مرتبط
انیمیشن ـ توصیه مهم خامنه‌ای به مجتبی خامنه‌ای
خامنه‌ای چه واقعیتی را می‌پوشاند؟
لطفا به اشتراک بگذارید: