حمید نوری تلاش کرد دادگاه را بهم بریزد!

سوئد ـ دادگاه استیناف یکی از جلادان ۶۷: حمید نوری تلاش کرد دادگاه را بهم بریزد! ـ ۲۴دی۱۴۰۱
روز اول دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری به چه صورت گذشت؟
گزارشی از سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومت ایران

دادگاه استیناف در تعریف یک رسیدگی کامل به جنایتی است که این دژخیم مرتکب شده است و از امروز شروع شده و احتمالا تا سپتامبر و اکتبر به طول انجامد. البته فقط هفت یا هشت روز از جلسات دادگاه مانند امروز خواهد بود.

بعد از این دیگر جلسات دادگاه به این صورت نخواهد بود. نه متهم نه دادستان و نه وکلا در جلسات نخواهند بود. فقط قضات فیلم‌های دادگاه‌های قبلی را نگاه می‌کنند و بعد هم تصمیم نهایی خودشان را می‌گیرند.

روز پنجشنبه ۲۲دی‌ماه دومین جلسه از دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری در استکهلم برگزار شد.
همزمان با برگزاری این جلسه ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در هوای بسیار سرد همراه با باد شدید سوئد با برگزاری آکسیونی به دادخواهی خون قتل‌عام شدگان سال ۶۷ پرداختند. آنان با نمایش تصاویر شهدای قیام سراسری با این قیام شکوهمند ابراز همبستگی کردند.
آغاز دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری در استکهلم و تظاهرات ایرانیان آزاده
امروز چهارشنبه (۲۱دی) دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری در هوای بسیار سرد و همراه با باد شدید آغاز شده است. ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین با برگزاری آکسیونی در برابر این دادگاه دست به تظاهرات زدند. آنها شعار می‌دهند:
- قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان و پیام به جان جانان حاضر حاضر تا پایان
- مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی
- دادخواه قتل‌عامیم هر لحظه با قیامیم
- شورشی جنگاور حاضر حاضر تا آخر
- خونش شهید قیام، جوشیده از قتل‌عام
- قتل‌عام ۶۷، ۳۰هزار سربدار
- مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
- طناب دار جلاد بر گردن دماوند هرگز اثر ندارد، آخوند ارتجاعی از عزم ارتش خلق گویا خبر ندارد
- قسم به سربداران، به خون سرخ یاران، ایستاده‌ایم تا پایانمطالب مرتبط
تنها حکومتی که در آن خوانندگی تهدید اعدام دارد!
گزارشی از اولین و دومین جلسه دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری
لطفا به اشتراک بگذارید: