راه حل ضربتی ـ کیف پول کدخدا و قیمت دلار ـ فینیتو

فینیتو ـ راه حل ضربتی ـ کیف پول کدخدا و قیمت دلار
نگاهی طنز به وضعیت ایران تحت حاکمیت آخوندها
شورای سران قوا تصویب کرد یک کمیته هفت نفره به ریاست مخبر، نماینده تام الاختیار خامنه‌ای و وزرای اقتصاد، کشور، راه، سازمان برنامه و دو نماینده مجلس و قوه قضاییه، اموال دولتی را شناسایی کرده و به افراد باندهای مورد نظر واگذار نموده و پول آن را به حساب همان وزارتخانه و یا ارگانهای دولتی واریزکنند. در این جابه‌جاییها که شامل اموال وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و خلاصه هر جایی که اموال ارزشمند قابل انتقال باشد، فروش آن صورت گیرد. افتضاح البته تمامی ندارد. «طبق این مصوبه اعضای هیأت، نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند (!) و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند»! (فرهیختگان۸ بهمن ۱۴۰۱)

نکته حیرت‌انگیز این‌که باهمه این اختیارات غیرقانونی، رسانه‌های رژیم آخوندی تأمین ردیف کسری بودجه دولت را غیرعملی دانسته و می‌نویسند: «پیش‌بینی تحقق ۱۰۸هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده از این بخش در سال آینده با تردید مواجه است» (بازار۸ بهمن۱۴۰۱)
مطالب مرتبط
سوخته پلو ـ سالگرد قاس قاس و آشپز بیچاره ـ فینیتو
خامنه‌ای فرمان دیگری برای غارت اموال مردم صادر کرد
لطفا به اشتراک بگذارید: