یک طرح جنجالی مجلس: خروج کل بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد!

خروج کل بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد! ـ یک طرح جنجالی دیگر مجلس ـ ۱۷بهمن۱۴۰۱
حکم قانونی خروج زن بدون اجازه شوهر
وکیل امور حقوقی بیان داشت بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه، برای زنان متأهل صدور گذرنامه منوط به اجازه همسر است؛ به موجب این ماده:« برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

۱- اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.
۲- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.
۳- زنان شوهردار و لو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است.زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که با مرد خارجی ازدواج کردند و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»

البته به گفته وکیل دادگستری با این که اجازه خروج زن از کشور در دست شوهر وی است ولی راهکارهایی وجود دارد که زن بتواند بدون اخذ اجاره از همسر خود، از کشور خارج شود.

وی بیان می دارد از جمله مواردی که زن این امکان را دارد که بدون گرفتن اجازه از همسر از کشور خارج شود انجام واجبات شرعی مثل سفر حج است و یا زمانی که ضرورت‌های شغلی ایجاب کند زن از کشور خارج شود و یا انجام دادن صله رحم در حد معقول است.

البته قابل بیان است که اگر یک زندگی بر محوریت درک احساسات متقابل شکل بگیرد و طرفین از هر لحاظ همراه و پشتیبان هم باشند هرگز چنین مشکلاتی ایجاد نمی شود.

راه دیگری که زنان می توانند به وسیله‌ی آن بدون اخذ اجازه از همسر از کشور خارج شوند این است که به هنگام عقد نکاح اجازه خروج از کشور را در قالب یکی از شروط ضمن عقد قرار دهند.

البته لازم به ذکر است که پس از جاری شدن عقد نکاح نیز می توان این اذن را در سندی جداگانه به صورت یک وکالت بلاعزل دریافت کنند.

طبق بند ۳ ماده مذکور زن می تواند در صورتی که مورد اضطراری وجود دارد بی اجازه از همسر و با اجازه دادستان از کشور خارج شود.

و علاوه بر آن زنانی نیز که به همراه همسر خود در خارج از ایران سکونت دارند و یا خانم هایی که همسر خارجی دارند و تابعیت ایرانی خود را حفظ نموده‌اند، هم این امکان را دارند که بدون اجازه از همسر خود از کشور خارج شوند و شوهر آنها در این زمینه نمی تواند ممانعتی ایجاد کند.


مطالب مرتبط
طرح مجازات افراد برای اظهار نظر هم تدوین شد!!!
خط آتش و قیام در دههٔ زجر
لطفا به اشتراک بگذارید: