بعد از سوختن اصلاحات: سلطلنت سوپاپ اطمینان حکومت آخوندی

سلطلنت سوپاپ اطمینان حکومت آخوندی ـ بعد از سوختن اصلاحات ـ ۱۹بهمن۱۴۰۱
خامنه‌ای با از دست دادن امکانات واقعی‌اش در پروژه‌های اصلاح‌طلبی و اعتدالی و البته انتصاب جلاد ۶۷، همه امیدش به امکان مجازی پروژه سلطنت طلبی بود و انتظار داشت هم‌چون راه‌کارهای گذشته برای سالها از این پروژه برای حفظ تعادل و بقای خود سود ببرد. اما مقاومت ایران که دینامیزم انقلاب به شیوه‌ای دیالکتیک اعتبارش را از آن می‌گیرد، سرعت تحولات انقلابی را به گونه‌ای شتاب و جهت داد که خامنه‌ای ناگزیر شد با بیرون ریختن تمامی‌توان پروژه سلطنت طلبی، در واقع مرگ زودرس آنرا اعلام کند. به‌طور منطقی هر پدیده‌ای که تمامی ظرفیت و پتانسیلش به فعلیت درآمده، بروز و ظهور یابد، به گونه‌ای به اتمام حیات و حرکتش می‌رسد. بنا بر همین اصل فلسفی و منطقی، پروژه سلطنت طلبی با به صحنه کشاندن تمامی عناصر و بازیگرانش که قرار بود در قالب سلول‌های خفته سایبری و اجتماعی با نقاب مردمگرایی دروغین سالها بازی اصلاح‌طلبی را تکرار کنند، در قالب سیرک رقت انگیز "وکالت"، در عمل مهری بر پایان کار این پروژه مجازی ولی‌فقیه زد. موضع‌گیری مقاومت ایران و گروه‌های مختلف مردم در تمامی اقوام و ملیتها و احزاب ریشه‌دار در برابر سیرک"وکالت" که به‌طور وسیع و با سرمایه‌گذاری کلان توسط رژیم و مزدورانش در تلویزیونهای ارتجاعی و استعماری و فضای مجازی به راه افتاده بود، و قرار بود به‌عنوان تقلای رژیم در حال احتضار ولی‌فقیه باشد، به واقع تبدیل به دامی بزرگ برای رژیم و سلول‌های خفته و مزدوران رنگارنگش شد که صف انقلاب و ضد انقلاب را بیش از هر زمان دیگر از هم جدا کرد. شفافیت قاطع مرزبندی میان جبهه خلق و ضدخلق در پروسه انقلابی از نشانه‌های بارز آستانگی سرنگونی دیکتاتور است و برای رسیدن به این مرحله نیروی انقلابی در یک پروسه زمان بر و طاقت‌فرسا، هزینه‌های بسیاری را می‌پردازد.
مطالب مرتبط
رد پای اطلاعات آخوندی در قضیه وکالت
بقایای شاه در خدمت شیخ؛ کوری عصا کش کور دگر ـ دکتر بهروز پویان
لطفا به اشتراک بگذارید: