قطار پیشرفت فینیتو ـ حرکت کدخدا و ریس‌ریس به سوی فاجعه

حرکت کدخدا و ریس‌ریس به سوی فاجعه ـ قطار پیشرفت فینیتو
نگاهی طنز به وضعیت ایران تحت حاکمیت آخوندها
یک هم‌وطن: اصفهان ۲۸بهمن ۱۴۰۱

خامنه‌ای ـ ۲۶بهمن ۱۴۰۱: گفتیم که پیشرفت کرده‌ایم

چرا خامنه‌ای از پیشرفت مردم زیر برف کوهرنگ و زلزلهٔ خوی نمی‌گوید؟

یک هم‌وطن از خوی: ببین این خانه یک مادر پیره با هم می‌رویم داخلش ببینیم این خونه واجب یا سوریه

اینجا واجبه یا سوریه؟!

خامنه‌ای ـ ۲۶بهمن ۱۴۰۱: بعضی از این پیشرفتها اگر بشمرم تعجّب می‌کنید

محمدرضا صالحی معاون سابق ریاست‌جمهوری رژیم:

در شرایطی که مشکلات بیداد می‌کند سرعت قطار پیشرفت هی اعلام می‌شود

خامنه‌ای ـ ۲۶بهمن ۱۴۰۱:

همین پیشرفتها است که دشمن را عصبانی می‌کند

صادق زیباکلام کارشناس حکومتی:

محمدرضا شاه پهلوی تأکید داشت که ما به‌سرعت داریم پیشرفت می‌کنیم غربی‌ها با من مخالف هستند

جالب این‌که جمهوری اسلامی هم داره همین را می‌گوید می‌گوید یکی از دلایل مخالفت آمریکاییها و غربی‌ها پیشرفتی است

و این هم پاسخ مردم به ادعای ستمگران:

خروش مردم زاهدان ـ ۲۸بهمن ۱۴۰۱:

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
تلاشهای رسوای رژیم نه تنها مردم ایران را که بیش از ۴دهه است با این جنایتها و دجالبازیهای آخوندهای شیطان‌صفت آشنا هستند، نمی‌فریبد، بلکه در دنیا نیز کسی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. به‌ویژه که کشف واقعیت در این‌گونه موارد بسیار سهل و در دسترس است.
قطار پیشرفت نظام به سمت فاجعه می‌رود
مطالب مرتبط
نمایشگاه فناوری ـ اختراعات پوچ و نوآوریهای مشکوک در فینیتو
آتش فاجعهٔ مسمومیت در دامن رژیم
لطفا به اشتراک بگذارید: