طنز ـ صحبتهای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای و ساده زیستی عظما

صحبتهای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای درباره ساده زیستی عظما ـ طنز

آخوند گلپایگانی بعد از این مقدمه‌چینیها با دجالبازی مسخره‌یی می‌افزاید:

چیزی که من دیده‌ام، ایشان دنیا را پس می‌زنند! گاهی هدایای بسیار ذی قیمتی هم برایشان می‌آورند که یا قبول نمی‌کنند و یا اصلاً نگه نمی‌دارند و سریعاً به جایی واگذار می‌کنند. اگر این را بخواهم بگویم، شاید درست نباشد. فرزندان ایشان هم همگی مستاجرند و اجاره می‌پردازند.

دنیاگریزی از مهم‌ترین خصوصیات ایشان است. دنیا با همه جاذبه‌هایش که می‌بینیم بعضی‌ها دارند برایش چه می‌کنند، در اختیار آقاست، اما ایشان مطلقاً و ابداً و به هیچوجه به دنیا دلبستگی ندارند.

آخوند محمدی گلپایگانی سپس درباره خامنه‌ای، یعنی کسی که در قیام آبان ۹۸ شخصاً دستور شلیک و کشتار بیش از ۱۵۰۰تن در خیابانهای تهران و دیگر شهرهای ایران را صادر کرد، می‌گوید:

ویژگی بارز دیگر ایشان این است که بسیار مهربان و رئوف هستند. وقتی یادم می‌آید بغض گلویم را می‌گیرد؛ حتی تحمل دیدن گریه یک بچه را هم ندارند. وقتی می‌بینند بچه شیرخواری در آغوش مادرش گریه می‌کند، ناراحت می‌شوند. این قد آدم رحیم؟! این قدر مهربان؟!

این مهربانی و لطافت حتی شامل سایر موجودات هم می‌شود. فصل بهار که می‌شود گنجشک ها بچه می‌گذارند و گاهی این بچه‌ها از لانه پایین می‌افتند. یک وقت ایشان با دیدن این صحنه بلافاصله گفتند بروید ببینید جوجه گنجشک چیزیش نشده و بگذاریدش سر جایش.

مطالب مرتبط

طنز خنده دار ـ صحبتهای حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران

ترفند مسخره خامنه‌ای از طریق سردفترش در واکنش به نفرت فزاینده عمومی در جامعه انفجاری از فقر و گرانی

 
لطفا به اشتراک بگذارید: