پیک شادی کامل ـ ۱۴اردیبهشت۱۴۰۲

۱۴اردیبهشت۱۴۰۲ ـ پیک شادی کامل

دجالبازیهای مهوع خامنه‌ای و اشک تمساح ام‌الفساد غارتگری برای کارگران ستمدیده ایران

خامنه‌ای:

خیلی از این پول‌های باد آورده و ثروتهای بادآورده غلط است باید فرهنگ ثروت بادآورده را در کشور ما متوقف کنیم
ظلم به کارگر فقط دستمزد ندادن نیست بلکه اقدام نکردن در زمینه بیمه، بهداشت، آموزش، سلامت خانوادگی و امنیت شغلی نیز ظلم به کارگران است
مهمترین نشانه وفاداری جامعه کارگری به نظام در اوایل انقلاب و در این چند دهه ناکام گذاشتن تلاش‌های گروهک‌ها برای زمین‌گیر کردن نظام از طریق
به تعطیلی کشاندن کارگاهها و ایستادگی در مقابل بدخواهان برای قرار دادن جامعه کارگری در مقابل نظام است
در همین قضایا جامعه کارگری با دشمن مرزبندی کردند در فلان مجتمع که اعتراض کردند نگذاشتند دشمن استفاده بکند

خامنه‌ای: اعتراض‌هایی در محیط کارگری وجود داشته بعضی از این اعتراضات حالا تا اونجا که خبر دارم اعتراض های به جایی بوده اعتراض به تأخیر حقوق اعتراض به واگذاری غلط گاهی یک محلی را یک مجمع مهم کاری را به‌صورت غلط به‌صورت فاسد مفسد واگذار می‌کنند کارگر اونجاست داره می‌بینه از نزدیک معترض است این کمک به دولت است این کمک به نظام است این آگاه کردن نظام است هر جا هم در این‌چنین موارد دستگاههای مسئول مثل قوه قضاییه و غیرو دنبال قضیه رفتند دیدند حق با اینهاست منتهی در همین قضایا بنده در جریان تعدادی از این قضایا حالا از دور و نزدیک قرار داشتم در همین قضایا جامعه کارگری با دشمن مرزبندی کردند نگذاشتند از این اعتراض در فلان قضیه در فلان مجتمع که اعتراض کردند نگذاشتند دشمن استفاده بکند به این کار اعتراض داریم اما از دشمن هم بیزاریم با نظام هم رفیق هستیم همراهیم این حرکت کارگری این است.

پیک شادی کامل ـ ۱۴اردیبهشت۱۴۰۲

مطالب مرتبط

پیک شادی کامل ـ ۷اردیبهشت۱۴۰۲

سراب بچهٔ شاه…
لطفا به اشتراک بگذارید: