آفساید ـ زباله‌های سینمای نظام برای شیطان‌سازی علیه مجاهدین

زباله‌های سینمای نظام برای شیطان‌سازی علیه مجاهدین در آفساید

یکی از محورهای اصلی شیطان‌سازی در جریان عملیات فروغ جاویدان، ساختن یک داستان جعلی به‌نام آتش زدن بیماران در بیمارستان اسلام‌آباد توسط مجاهدین است. این سناریو که در وزارت بدنام اطلاعات تهیه و در رسانه‌های حکومتی درج شده، بیشتر به یک فیلمنامهٔ سخیف شباهت دارد تا روایت تاریخی:

«وقتی وارد بخش نوزادان شدیم، آن تخت‌های کوچولو همه سوخته بودند و جنازه‌ها در این تختها مانده بود بخش را آتش زده بودند، تمام نوزادان با مادرانشان را آتش زده بودند مادرها پای تخت‌ها، همه یک تکه ذغال سیاه بودند و بچه‌ها هم مثل یک تکه عروسک سوخته روی تخت‌ها. . ».

مشابه چنین سناریوهایی را در گذشته شنیده‌ایم؛ مانند منفجر کردن حرم امام رضا و کشتار زائران بی‌گناه در سال۱۳۷۳ و نسبت دادن آن به مجاهدین.

در دههٔ ۷۰ نیز در فاصلهٔ دی ۱۳۷۲ تا تیر ۱۳۷۳ وزارت اطلاعات رژیم سه‌تن از رهبران مسیحی به نامهای اسقف هوسپیان مهر، اسقف تاتائوس میکائلیان و کشیش مهدی دیباج را ربوده و به‌طرزی فجیع به‌قتل رساند و مثله کرد و سپس در محاکمهٔ نمایشی سه‌زن، مدعی شد که مجاهدین این جنایت را انجام داده‌اند.

شکنجه کردن تا سرحد مرگ، سوزاندن و مثله کردن، بدار آویختن، سنگسار و قطع دست و پا، از شیوه‌های شناخته‌شدهٔ پدرخواندهٴ بنیادگرایی است.

***

برای آشنایی جوانان ایران‌زمین با واقعیت عملیات فروغ جاویدان و استقبال پرشور مردم کرند و اسلام‌آباد از فرزندان مجاهد خود به یک روایت استناد می‌کنیم که در سال۶۷ از صحنهٴ این عملیات تهیه شده است. این گزارش بی‌نیاز از هر توضیح سخن می‌گوید.

مطالب مرتبط

آفساید ـ آخرین پروژه شکست خورده بچه‌شاه در آلترناتیوسازی

جعل تاریخ و شیطان‌سازی از فروغ جاویدان
لطفا به اشتراک بگذارید: