اگر کتاب می‌خوند که وضع این نبود! ـ بازدید خامنه‌ای از نمایشگاه کتاب تهران

بازدید خامنه‌ای از نمایشگاه کتاب تهران ـ اگر کتاب می‌خوند که وضع این نبود! ـ  ۲۶اردیبهشت۱۴۰۲

خامنه‌ای با پوشیدن ردای تاریک خمینی، ۳۰سال بعد، در قیام آبان۹۸، با شقاوت تمام، مردم بی‌دفاع را در خیابان‌ها و نیزارها به گلوله بست تا سلطنت خود را از خطر عاجل نجات دهد. او در قیام سراسری طنین شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «خامنه‌ای ضحاک/ می‌کشیمت زیر خاک» را شنید و از پژواک آنها به خود لرزید. خلیفهٔ پابه‌گور ارتجاع بهتر از هر کسی در رژیمش از شدت و عمق نفرت مردم ایران نسبت به خود باخبر است؛ بنابراین می‌کوشد موعد سرخ سرنگونی را به تأخیر بیندازد.

خامنه‌ای مانند دیونیزوس در انزوای عنکبوتی خود، گرفتار شده است. [آن‌گونه که پاسدار رادان لو داد]، سگان زنجیری‌اش را وامی‌دارد که به «تب‌سنجی»! جامعه روی بیاورند و خیزابه‌های هول‌زای قیام را رصد کنند؛ در عین‌حال آنها را پرهیز می‌دهد که مواظب رفتار و صحبت‌های خود باشند؛ زیرا اولین اشتباه آنها ممکن است آخرین آن باشد.

«بعضی وقتها مصاحبه یک افسر جزء ما یا اظهارنظر یک افسر جزء ما تا آخرین جاهای قله ارتباط می‌رود رفتار یکی از آدمهای ما تا آخرین نقطه قله ارتباط می‌رود... باید بهش توجه کنید» (پاسدار رادان ـ تلویزیون شبکه خبر، ۱۹اردیبهشت. ۱۴۰۲)

احکام جدید اعدام، صادره از بیت عنکبوتی او نیز در هراس از بالارفتن «تب»! انفجاری شهرهای شورشی است.

بگذار دیونیزوس عمامه‌دار در چنبره‌ای از کابوس دست و پا بزند و با سو‌ء ظن به همه چیز بنگرد. حتی از سایهٔ خود نیز به وحشت بیفتد و حکم به‌قتل آن بدهد. این فرجام شوم همهٔ دیکتاتورهایی است که خواسته‌اند در سمت نادرست تاریخ قدم بردارند.

 

مطالب مرتبط

که گور خود کنی به دست خود: ۸۱ اعدام از ابتدای اردیبهشت

«دیونیزوس» عمامه‌دار و فوبیای سرنگونی
لطفا به اشتراک بگذارید: