آفساید ـ شاسی بلند گیت ـ رسوایی مجلس خامنه‌ای در رشوه‌گیری

شاسی بلند گیت ـ رسوایی مجلس خامنه‌ای در رشوه‌گیری در آفساید

مجلس روسیاه ملایان

گیج و ویج است و شِر و وِر گویان

چون ولی نعمتش پریشان‌حال

سخت در اضطراب و در هذیان

حال و روزش چو رهبر الدنگ

تق و لق است و پایه‌اش لرزان

صدر تا ذیل و کل اعضایش

پاچه‌خاران و نوچه شیطان

پایگاه اراذل و اوباش

مجلس و پارلمانی از دزدان

حال این جمع مفتخوار وحوش

شده‌اند «انقلابی» دوران

گفت عظما که مجلس‌اش اینک

«با سواد پرتحرک است و جوان»

لاکن اوضاع اگر قاراشمیش است

کم بگویید چرا چنین و چنان

یک وزیری اگر خلافی کرد

وضع دولت اگر بود داغان

لال باشید و دم فرو بندید

نگشایید عنان و زیپ دهان

چند خودرو ز نوع «شاسی بلند»

هدیه یا رشوه‌ای که داده فلان

نیست لازم که این مسائل را

بکنید در علن عیان و بیان

آخرین تیر ترکش بنده

دولتی و مجلسی است بادمجان

چون سگ و گرگ اگر به هم بپرید

نیست ما را ره خلاص از آن

گفت یک شهروند شورشگر

به «مقام معظم» شیخان

دولت نور چشمی و مجلس

که بگفتی ز وصفشان هذیان

هر دو جرثومه رذالت و شر

چون خودت هر دو زادهٔ شیطان

زود باشد تمام ارکانت

«همه با هم» ز شورش عصیان

دفتر عمر پر جنایت‌تان

بسته گردد در آتشی سوزان

 

مطالب مرتبط

آفساید ـ زباله‌های سینمای نظام برای شیطان‌سازی علیه مجاهدین

مجلس «شاسی بلند»!
لطفا به اشتراک بگذارید: