کامنت ـ قمپزهای موشکی رژیم و تهدیدات توخالی پاسداران چکمه پوش

قمپزهای موشکی رژیم و تهدیدات توخالی پاسداران چکمه پوش ـ کامنت

در ولایت جلوه‌ای از اقتدار

در جهان گردید ناگه آشکار

در غنی‌سازی معروف «نطنز»

یک فضاحت ناگهان آمد به بار

انفجار و انهدامی روی داد

زیرچشم گاردهای پاسدار

کار «سانتریفیوژ» تعطیل شد

گشته زین اخلال «آقا» بی‌قرار

زین خبر ایشان اساسی شد پَکَر

کام او گردید چونان زهر مار

هست «آقا» در پی بمب اتم

حیله و ترفند بسته بیشمار

بهر کسب بمب و تضمین بقا

خرج کرده میلیاردها از دلار

فاش بنمودند قبلاً طرح او

دوستداران وطن با افتخار

لیکن «آقا» هر تقلایی کند

نیست بر وفق مرادش روزگار

در درون سایت فوق سرّی‌اش

کس ندارد جز «نفوذی» اقتدار

اقتدار هارت و پورتی بعد از این

گشته رسوا و نمی‌آید بکار

اقتدار تنها از آن ملت است

اقتداری با شکوه و ماندگار

امت نالان نالان تر شده

خاک عالم بر سر «رهبر» شده

«حاج قاسم» رفت و داغ مرگ او

بهر او امسال تازه‌تر شده

عمق راهبردی «آقا» پایه‌اش

یک به یک لق گشته و شُل‌تر شده

گر چه در هر جای عمق راهبرد

گاری آقا دگر پنچر شده

انتقام سخت اما بهر او

بیشتر اسباب درد سر شده

از رجز خوانی تو خالی او

امت نالان گوشش کر شده

پارس خوابیده ندارد هیچ سود

باعث خواری افزونتر شده

قاچ زین را سفت و سخت «آقا» ، بچسب

روزگار بگذشته و دیگر شده

انتقام سخت و نرمت پیشکش

دوره و عمر ولایت سر شده

مطالب مرتبط

کامنت ـ گفتگوی طنز سیاسی و بررسی اوضاع نظام

اقتدار پوشالی!

لطفا به اشتراک بگذارید: