فینیتو ـ مکتب خانه ـ میزان علاقه نسل جدید به کدخدا

نگاهی طنز به وضعیت ایران تحت حاکمیت آخوندها

علی خامنه‌ای دیکتاتور درمانده ولایت در چنان وضعیت خفت‌باری دست و پا می‌زند که تمامی دستگاه حکومتی‌اش را به تشتت و سردرگمی دچار کرده است. خروش خشم سراسری مردم ایران چنان نظام آخوندی را زیر فشار برده که از سر تا دم این حکومت هر کدام در جهت‌های مختلف تقلا می‌کنند!

اما اگر به کنش‌-واکنش‌های رأس نظام با جوانان قیام‌آفرین دقت کنیم، الگوی روشنی به چشم می‌آید که پیامی رسا به همگان می‌فرستد؛ پیام ایستادگی فرزندان ایران که سر افعی ولایت را شجاعانه به چالش کشیده‌اند!

همین چند روز قبل بود که هشدارهای استمرار قیام برای چندمین بار از سوی خودی‌های نظام شنیده شد. یکی از «آتش زیر خاکستر» می‌گفت که «این‌طور نیست که شما الآن آرامش را می‌بینید و فکر می‌کنید زیر این آرامش هیچ خبری نیست، نه! آتش زیر خاکستر است و مطمئن باشید که اینها با یک جرقه ممکن است دوباره شکل دیگری به خودش بگیرد» (دیدار، ۸خرداد) و دیگری از فریاد ناگهانی قیام ابراز نگرانی می‌کرد که «فقرا صدا ندارند... در جامعه نیز فقط صدای عده‌یی شنیده می‌شود و عده‌یی نیز مجاز به بلند کردن صدا نیستند تا مبادا صدایشان به جایی برسد. فقر صدا ندارد، ناگهان فریاد دارد»

لطفا به اشتراک بگذارید: