انیمیشن دیپلوماسی ابرام

حسین راغفر اقتصاددان حکومتی: در واقع این‌که اسم شرایط فعلی را گرانی بدانیم، صحیح نیست. این وضعیتی که مردم را گرفتار کرده است، گرانی نیست، یک بحران واقعی است

حسین راغفر اقتصاددان حکومتی پنجشنبه ۲۵خرداد در گفتگو با سایت حکومتی اقتصاد ۲۴، وضعیت فعلی اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندها فرا بحران توصیف کرد و گفت:

«مردم ایران در دوره‌های مختلف گرانی را تجربه کرده‌اند. اما شرایطی که الآن شاهدش هستیم فرا بحران است. در واقع این‌که اسم شرایط فعلی را گرانی بدانیم، صحیح نیست. این وضعیتی که مردم را گرفتار کرده است، گرانی نیست، یک بحران واقعی است... . متاًسفانه از جانب دست‌اندرکاران طرح و برنامه مشخصی برای اصلاح اقتصادی مشاهده نمی‌شود. انگار نه انگار که اقتصاد در ایران به ورطه ورشکستگی افتاده است و مردم برای تاًمین ابتدایی‌ترین نیاز‌ها هزار و یک مشکل دارند… شیوه مدیریت دیپلماسی به قدری بد است که اگر تحریم‌ها برداشته شوند، باز هم نمی‌توانیم مراودات تجاری با دنیا داشته باشیم که دلیل این امر چیزی جز مخالفت با پیوستن به معاهده FAtF نیست. یعنی گروهی در داخل در حالی این مساًله را خیانت به استقلال کشور می‌دانند که فقط ما و کره شمالی FAtF را قبول نداریم».

راغفر در ادامه به سرکردگان رژیم نسبت به این وضعیت هشدار داد و گفت:

«... شرح این شرایط ما را به این نتیجه می‌رساند که تصمیم‌گیران باید هر چه زودتر چاره‌اندیشی کرده تا هم کاستی‌های مالی مردم کمرنگ شود و هم این‌که مانع از بیشتر شدن فاصله جامعه با حاکمیت شوند».

این اقتصاددان حکومتی در خاتمه به شکست دولت آخوند رئیسی اعتراف کرد و گفت:

«... وقتی در طول ۲سال تعداد زیادی از وزیران اقتصادی جابه‌جا می‌شوند، وقتی اظهارنظر‌های دولتی‌ها نشان می‌دهد، درک صحیحی از شرایط ندارند، وقتی به‌طور کاملاً ملموسی در دولت به مسائل کم اهمیت از اقتصاد بهای بیشتری می‌دهند و... چطور می‌توانیم منتظر اصلاح اقتصادی و در نتیجه بهبودی شرایط معیشتی مردم باشیم».

 

لطفا به اشتراک بگذارید: