نگاهی به خبرهای هفته در قالب طنز - ناامیدی از ریزش در نظام ولایت فقیه تا پرواز مرغ از سفره مردم

خامنه‌ای - ۲۶ مرداد: نباید خسته بشویم امروز روز خسته شدن نیست روز ناامید شدن نیست!

این خستگی و ناامیدی فقط در سپاه است؟

رئیسی جلاد - ۳۱ مرداد: به همه مسئولان نصیحت کردند خستگی و ناامیدی ممنوع!

خامنه‌ای - ۲۶ مرداد: همه رؤسا، همه مدیران، همه رهبران، همه فرماندهان، همه ماها همه ماها

بسیجی‌های دهه ۶۰ چطور؟

آخوند حاجی حسینی - ۱۶ خرداد: رفیق دهه ۶۰ پایش در جبهه جنگ بود یک پاش توی شاهرود چپ کرده

آخوند سلمان ذاکر عضو مجلس ارتجاع ۱مرداد: بیش از ۷۵هزار مسجد داریم چند هزار حسینیه داریم بیش از ۵۰ هزار مسجد ما امروز تعطیل یا نیمه تعطیل است

این نیروهای سپاه و بسیج و مقامات دنبال چی هستند؟

خامنه‌ای - ۲۶ مرداد: عشق به پول داریم بعضی‌هامون عشق به مقام داریم... اگر مبارزه نکنیم ما رو زمین می‌زنه

واقعا خواسته مردم چیست؟

آخوند ماندگاری - ۱۱ خرداد: می‌خواهند سر به تن ما نباشد به همین سادگی!

شعار بازنشستگان سنندج: خامنه‌ای حیا کن رهبری رو رها کن!

لطفا به اشتراک بگذارید: