کامنت - دست‌آوردهای شگفت‌انگیز رئیسی و هفت سنگ بازی‌کردن انسیه

مهدی نصیری مدیر مسئول روزنامه کیهان از سال۶۷ تا ۷۳: سؤال این است که چه کسی مسئول وضع موجود ایران هست من خب بگذارید ابتدا یک تصویر خیلی اجمالی و گذرا از وضع موجود ایران ارائه بدهم من وضع موجود ایران را بسیار بغرنج بحرانی و از جهاتی تیره و تار می‌بینم

نظام جمهوری اسلامی به‌نظر من دیگه نه جمهوری‌ست و نه اسلامی اگر من خواسته باشم این بغرنجی وضع موجود ایران را توضیح بدهم چند مشخصه برای اون ذکر می‌کنم یکی این‌که ما واقعاً با یک حکمرانی استبدادی مواجه هستیم و فقدان آزادیهای مدنی و دینی و اون چه که رهبران انقلاب در آغاز وعده دادند به جامعه و مردم و آنچه که در قانون اساسی ما آمده ما با جریان سرکوب مطالبات مردمی به اشکال مختلف مواجه هستیم

تورم لجام‌گسیخته و فقر و فلاکت رو به گسترش و کمرشکن برای مردم که هر روز به‌طور روزانه ابعاد شتاب آلود و گسترده‌تری پیدا می‌کند از مشخصات وضع موجود است فساد سیستماتیک و عمیق و رسوخ کرده در همه ارکان نظام یکی دیگه از مشخصات وضع موجود هست و ما تقریباً کمتر هفته‌یی ست که با یک مصداق جدیدی از ایننوع فسادهامواجه نباشیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: