آفساید مستند شمقدری و پسر حمید نوری در ماله‌کشی ۶۷

هر سال در ایام سالگرد قتل‌عام ۶۷ ماشین تبلیغات خامنه‌ای تلاش می‌کنه که یه جوری این جنایت رو ماله‌کشی کنه.

این بار در یک مستند سفارشی مثلا شمقدری خواسته با کمک پسر حمید نوری این جنایت رو ماله‌کشی کنه که بیشتر گل به خودیه. آفساید یه نگاهی به این قضیه انداخته

لطفا به اشتراک بگذارید: