وحشت نظام آخوندی از قیام

آخوند خطیب وزیر اطلاعات رژیم ۲۰شهریور ۱۴۰۲

دشمن تلاشش این است همونی که عرض کردم به کمتر از براندازی اکتفاء نخواهد کرد.

خطیب: روش‌هایش متفاوت است جنگ ترکیبی یعنی همین یعنی شرایطی مختلفی رو داره شما ببینید ما تو حوادث مختلف تو سال گذشته افرادی رو داریم که هدف قرار گرفتند یا مجروح شدند یا فوت کردند چه از مخالف چه از موافق که با گلوله‌های ساچمه‌ای این اتفاق براشون افتاده بود توی سلاحهای ضداغتشاش سلاحهای مختلفی وجود داره از گازهای مختلف تا آب‌پاش تا سلاحهای فرض کنید که ضدشورش شما این تصویرها و فیلم‌ها را ببینید به‌دقت با این نگاهی که من می‌گم طبیعتاً نیروهای انتظامی رو هم نشون می‌ده خیلی جاها از فیلم‌هایی که تو خارج منتشر شده چه فیلم‌هایی که تو داخل خودمون منتشر شده به ندرت پیدا می‌کنید که یک نیروی نظامی اونجا اسلحه داشته باشه یا پیدا نمی‌کنید، علتش اینه که تو اغتشاشات اساساً استفاده از سلاح روش مقابله با اغتشاشات نیست مقابله با تروریسم چرا مقابله مرزی و مرزبانی چرا اون متفاوت است.

غالب آنچه رو که تو درون کشور ما اتفاق می‌افته زمانی امنیتی می‌شه که دشمن می‌تونه از اون می‌تواند بهره ببرد دشمنمی‌تونه از اون بستر موج‌سواری کنه والا ما عملاً تجمعات احیاناً صنفی زیاد داریم اعتراضات صنفی زیاد داریم اونجایی تبدیل به مسأله امنیتی می‌شه ولو محدود باشه که می‌خواد دشمن رویش سرمایه‌گذاری کرده...

لطفا به اشتراک بگذارید: