خبر تو خبر- از بریدگی و ریزش در نظام تا لگد به رئیسی

رئیسی جلاد - ۱۵ شهریور: به فرموده رهبری حق ناامیدی و حق خسته شدن نداریم!

یعنی فقط خسته و ناامید شدید یا مشکلات دیگری هم دارید؟

آقا می‌داند که رمز و راز رسیدن به قله ولو معنویت، آخرهایش قدمهای آخرش خستگی است خیلی‌ها می‌برند، هی دارد می‌گوید نبرید!

مهدی نصیری - دوم خرداد ۱۴۰۲:

مجری: آیا شما خودتان را از مصادیق این نیروهای ریزشی می‌دونید؟

مهدی نصیری: خب بله من قطعاً از مصادیق بارز این قصه ریزش هستم!

آخوند حاجی حسینی - ۱۶ خرداد:

رفیق دهه ۶۰ یک پایش در جبهه جنگ بود یک پایش توی شاهرود چپ کرده!

خامنه‌ای - ۲۶ مرداد:

دچار تردید می‌شویم دچار شک می‌شیم دچار کسالت می‌شیم، ناامید میشیم. اینا بیماریهای مهلکه.

مهدی نصیری - ۹ شهریور:

مجری: شما منظورتان این‌که جمهوری اسلامی به پایانش رسیده

نصیری: بله، بله.

شعار تظاهرات‌کنندگان دلیر: امسال سال خونه سید علی سرنگونه

لطفا به اشتراک بگذارید: